آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 71,773 55,237,673,551 Rls. 1,854,719 $
2 12 1394 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 63,957 43,714,276,306 Rls. 1,481,307 $
3 12 1394 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,107 7,795,541,361 Rls. 267,754 $
4 12 1394 غرب تهران ژاپن 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 13,020 546,056,196 Rls. 18,228 $
5 12 1394 غرب تهران ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,172 522,060,639 Rls. 17,427 $
6 12 1394 غرب تهران ژاپن 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,450 465,567,375 Rls. 15,925 $
7 12 1394 غرب تهران ژاپن 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 226 310,594,176 Rls. 10,368 $
8 12 1394 غرب تهران ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,050 271,025,380 Rls. 8,980 $
9 12 1394 غرب تهران ژاپن 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 260 253,101,420 Rls. 8,580 $
10 12 1394 غرب تهران ژاپن 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,750 206,976,000 Rls. 7,000 $
11 12 1394 غرب تهران ژاپن 33051000 شامپوها 4,600 120,779,280 Rls. 4,060 $
12 12 1394 غرب تهران ژاپن 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,200 54,381,600 Rls. 1,800 $
13 12 1394 غرب تهران ژاپن 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 450 53,919,000 Rls. 1,800 $
14 12 1394 غرب تهران ژاپن 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 475 42,688,725 Rls. 1,425 $
15 12 1394 غرب تهران ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 47 42,598,920 Rls. 1,410 $
16 12 1394 غرب تهران ژاپن 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 950 42,036,075 Rls. 1,425 $
17 12 1394 غرب تهران ژاپن 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 93 24,690,663 Rls. 837 $
18 12 1394 غرب تهران ژاپن 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 647 18,505,755 Rls. 633 $
19 12 1394 غرب تهران ژاپن 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 70 2,069,760 Rls. 70 $
مجموع کل
109,724,542,182 ريال
مجموع کل
3,703,748 دلار