آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 تبريز گرجستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 7,706 325,332,110 Rls. 11,404 $
102 12 1394 تبريز گرجستان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 3,572 321,617,157 Rls. 10,716 $
103 12 1394 تبريز گرجستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 5,704 317,574,874 Rls. 10,593 $
104 12 1394 تبريز گرجستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,619 307,840,960 Rls. 10,476 $
105 12 1394 تبريز گرجستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 1,050 305,280,000 Rls. 10,200 $
106 12 1394 تبريز گرجستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,598 301,852,107 Rls. 10,077 $
107 12 1394 تبريز گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,300 296,604,000 Rls. 9,900 $
108 12 1394 تبريز گرجستان 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 10,052 288,193,528 Rls. 10,029 $
109 12 1394 تبريز گرجستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,342 284,555,001 Rls. 9,471 $
110 12 1394 تبريز گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 4,930 265,865,040 Rls. 8,874 $
111 12 1394 تبريز گرجستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,050 253,716,750 Rls. 8,415 $
112 12 1394 تبريز گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 320 252,042,240 Rls. 8,520 $
113 12 1394 تبريز گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 975 250,335,696 Rls. 8,476 $
114 12 1394 تبريز گرجستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 8,010 241,573,590 Rls. 8,010 $
115 12 1394 تبريز گرجستان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 1,504 240,938,544 Rls. 8,272 $
116 12 1394 تبريز گرجستان 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 663 235,203,228 Rls. 7,956 $
117 12 1394 تبريز گرجستان 52042000 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي. 2,560 231,774,720 Rls. 7,680 $
118 12 1394 تبريز گرجستان 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 842 213,180,513 Rls. 7,319 $
119 12 1394 تبريز گرجستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,018 199,846,634 Rls. 6,617 $
120 12 1394 تبريز گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 39,604 189,782,989 Rls. 6,336 $
121 12 1394 تبريز گرجستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,186 180,192,724 Rls. 6,053 $
122 12 1394 تبريز گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,430 179,363,925 Rls. 6,075 $
123 12 1394 تبريز گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,920 173,831,040 Rls. 5,760 $
124 12 1394 تبريز گرجستان 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 47,500 167,352,000 Rls. 5,700 $
125 12 1394 تبريز گرجستان 04090000 عسل طبيعي 1,107 166,581,360 Rls. 5,535 $
126 12 1394 تبريز گرجستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 23,480 166,150,350 Rls. 5,870 $
127 12 1394 تبريز گرجستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 46,495 164,959,872 Rls. 5,579 $
128 12 1394 تبريز گرجستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,370 162,587,250 Rls. 5,425 $
129 12 1394 تبريز گرجستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,703 162,154,400 Rls. 5,461 $
130 12 1394 تبريز گرجستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,400 159,300,480 Rls. 5,568 $
131 12 1394 تبريز گرجستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,526 156,634,200 Rls. 5,190 $
132 12 1394 تبريز گرجستان 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,450 154,169,925 Rls. 5,145 $
133 12 1394 تبريز گرجستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,175 148,506,058 Rls. 4,954 $
134 12 1394 تبريز گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 22,240 147,748,184 Rls. 4,892 $
135 12 1394 تبريز گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 61,010 147,447,924 Rls. 4,941 $
136 12 1394 تبريز گرجستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,630 146,640,480 Rls. 4,860 $
137 12 1394 تبريز گرجستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 1,377 134,681,982 Rls. 4,538 $
138 12 1394 تبريز گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,450 129,891,000 Rls. 4,350 $
139 12 1394 تبريز گرجستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 3,977 125,718,480 Rls. 4,176 $
140 12 1394 تبريز گرجستان 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 59,880 124,544,320 Rls. 4,192 $
141 12 1394 تبريز گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 4,695 113,100,672 Rls. 3,756 $
142 12 1394 تبريز گرجستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 426 109,490,304 Rls. 3,703 $
143 12 1394 تبريز گرجستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,200 107,892,000 Rls. 3,600 $
144 12 1394 تبريز گرجستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 349 103,934,400 Rls. 3,540 $
145 12 1394 تبريز گرجستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 600 98,901,000 Rls. 3,300 $
146 12 1394 تبريز گرجستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,047 94,094,937 Rls. 3,141 $
147 12 1394 تبريز گرجستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 21,486 91,438,359 Rls. 3,093 $
148 12 1394 تبريز گرجستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 1,163 86,963,526 Rls. 2,907 $
149 12 1394 تبريز گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 19,391 85,783,092 Rls. 2,908 $
150 12 1394 تبريز گرجستان 09062020 دا رچين به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 1,800 84,958,400 Rls. 2,880 $
151 12 1394 تبريز گرجستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 971 82,452,465 Rls. 2,913 $
152 12 1394 تبريز گرجستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 46,780 80,424,800 Rls. 2,800 $
153 12 1394 تبريز گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 872 78,945,708 Rls. 2,616 $
154 12 1394 تبريز گرجستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 330 78,805,188 Rls. 2,772 $
155 12 1394 تبريز گرجستان 68101930 ساير اشياء ساخته شده از بتون 8,779 78,730,260 Rls. 2,634 $
156 12 1394 تبريز گرجستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 22,581 78,100,470 Rls. 2,709 $
157 12 1394 تبريز گرجستان 09071090 ميخك خرد نشده وسابيده نشده در بستهکبندي آماده براي غيرخردهکفروشي 1,317 76,921,685 Rls. 2,609 $
158 12 1394 تبريز گرجستان 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 203 73,525,788 Rls. 2,436 $
159 12 1394 تبريز گرجستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,200 71,884,800 Rls. 2,400 $
160 12 1394 تبريز گرجستان 28333000 زا ج ها (Alums) 10,100 71,470,125 Rls. 2,525 $
161 12 1394 تبريز گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 784 70,806,960 Rls. 2,352 $
162 12 1394 تبريز گرجستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 676 70,262,529 Rls. 2,354 $
163 12 1394 تبريز گرجستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,238 66,399,172 Rls. 2,228 $
164 12 1394 تبريز گرجستان 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 378 65,796,948 Rls. 2,268 $
165 12 1394 تبريز گرجستان 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 1,520 65,544,340 Rls. 2,276 $
166 12 1394 تبريز گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 300 65,534,700 Rls. 2,310 $
167 12 1394 تبريز گرجستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 700 63,405,300 Rls. 2,100 $
168 12 1394 تبريز گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,080 63,382,280 Rls. 2,160 $
169 12 1394 تبريز گرجستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 189 62,840,960 Rls. 2,080 $
170 12 1394 تبريز گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,000 54,347,400 Rls. 1,800 $
171 12 1394 تبريز گرجستان 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 468 50,461,060 Rls. 1,684 $
172 12 1394 تبريز گرجستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 649 48,603,230 Rls. 1,622 $
173 12 1394 تبريز گرجستان 33051000 شامپوها 679 47,532,114 Rls. 1,692 $
174 12 1394 تبريز گرجستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 417 44,374,063 Rls. 1,501 $
175 12 1394 تبريز گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,642 39,638,088 Rls. 1,411 $
176 12 1394 تبريز گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,340 39,444,382 Rls. 1,371 $
177 12 1394 تبريز گرجستان 08105000 کيوي، تازه 2,951 37,150,400 Rls. 1,240 $
178 12 1394 تبريز گرجستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 100 35,946,000 Rls. 1,200 $
179 12 1394 تبريز گرجستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 750 34,936,200 Rls. 1,170 $
180 12 1394 تبريز گرجستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 880 34,293,688 Rls. 1,144 $
181 12 1394 تبريز گرجستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 300 34,044,000 Rls. 1,200 $
182 12 1394 تبريز گرجستان 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 660 33,863,082 Rls. 1,122 $
183 12 1394 تبريز گرجستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 252 31,744,062 Rls. 1,130 $
184 12 1394 تبريز گرجستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 174 31,275,108 Rls. 1,044 $
185 12 1394 تبريز گرجستان 11081100 نشاسته گندم 1,991 30,015,912 Rls. 1,002 $
186 12 1394 تبريز گرجستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 750 29,113,500 Rls. 975 $
187 12 1394 تبريز گرجستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 194 29,066,050 Rls. 970 $
188 12 1394 تبريز گرجستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,825 27,525,072 Rls. 912 $
189 12 1394 تبريز گرجستان 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 5,398 26,842,200 Rls. 900 $
190 12 1394 تبريز گرجستان 84805000 قالب برا ي شيشه. 400 23,972,000 Rls. 800 $
191 12 1394 تبريز گرجستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 432 23,432,259 Rls. 777 $
192 12 1394 تبريز گرجستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 6,500 23,372,700 Rls. 780 $
193 12 1394 تبريز گرجستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 200 21,729,600 Rls. 720 $
194 12 1394 تبريز گرجستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,000 21,126,700 Rls. 700 $
195 12 1394 تبريز گرجستان 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 194 20,634,974 Rls. 698 $
196 12 1394 تبريز گرجستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 187 19,597,110 Rls. 654 $
197 12 1394 تبريز گرجستان 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 267 19,427,709 Rls. 667 $
198 12 1394 تبريز گرجستان 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 53 19,151,232 Rls. 636 $
199 12 1394 تبريز گرجستان 09062090 دا رچين وگل درخت آن خردشده يا ساييده بجز رديفهاي 09062010و09062020 500 18,932,550 Rls. 650 $
200 12 1394 تبريز گرجستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 210 18,350,010 Rls. 630 $
مجموع کل
11,733,299,258 ريال
مجموع کل
395,778 دلار