آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 تبريز گرجستان 63021000 شستنيهاي رختخوا ب, کشباف ياقلاب باف. 38 16,055,760 Rls. 532 $
202 12 1394 تبريز گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 1,400 15,887,200 Rls. 560 $
203 12 1394 تبريز گرجستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 87 15,431,886 Rls. 522 $
204 12 1394 تبريز گرجستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 465 14,035,095 Rls. 465 $
205 12 1394 تبريز گرجستان 08109010 انار تازه 524 12,882,800 Rls. 430 $
206 12 1394 تبريز گرجستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 500 12,794,625 Rls. 425 $
207 12 1394 تبريز گرجستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,472 11,107,344 Rls. 368 $
208 12 1394 تبريز گرجستان 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 145 10,847,330 Rls. 362 $
209 12 1394 تبريز گرجستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 200 10,834,560 Rls. 360 $
210 12 1394 تبريز گرجستان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 344 9,737,566 Rls. 323 $
211 12 1394 تبريز گرجستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 50 9,316,042 Rls. 310 $
212 12 1394 تبريز گرجستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 776 9,155,710 Rls. 325 $
213 12 1394 تبريز گرجستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,002 9,085,083 Rls. 301 $
214 12 1394 تبريز گرجستان 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 1,581 8,831,700 Rls. 300 $
215 12 1394 تبريز گرجستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 150 7,982,010 Rls. 270 $
216 12 1394 تبريز گرجستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 88 7,908,648 Rls. 264 $
217 12 1394 تبريز گرجستان 54083200 ساير پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 64 7,727,104 Rls. 256 $
218 12 1394 تبريز گرجستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 250 7,487,500 Rls. 250 $
219 12 1394 تبريز گرجستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 20 7,189,200 Rls. 240 $
220 12 1394 تبريز گرجستان 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 121 6,548,843 Rls. 217 $
221 12 1394 تبريز گرجستان 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 120 6,472,440 Rls. 216 $
222 12 1394 تبريز گرجستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 4,050 6,065,887 Rls. 203 $
223 12 1394 تبريز گرجستان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 486 4,678,365 Rls. 155 $
224 12 1394 تبريز گرجستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 503 4,557,633 Rls. 151 $
225 12 1394 تبريز گرجستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 452 4,376,535 Rls. 145 $
226 12 1394 تبريز گرجستان 08107000 خرمالوها 214 3,984,680 Rls. 133 $
227 12 1394 تبريز گرجستان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 202 3,655,120 Rls. 122 $
228 12 1394 تبريز گرجستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 42 3,646,580 Rls. 122 $
229 12 1394 تبريز گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 55 3,433,900 Rls. 115 $
230 12 1394 تبريز گرجستان 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 250 2,997,700 Rls. 100 $
231 12 1394 تبريز گرجستان 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 582 2,427,165 Rls. 81 $
232 12 1394 تبريز گرجستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 106 1,912,960 Rls. 64 $
233 12 1394 تبريز گرجستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 30 1,612,440 Rls. 54 $
234 12 1394 تبريز گرجستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 134 1,255,380 Rls. 42 $
235 12 1394 تبريز گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20 580,220 Rls. 20 $
236 12 1394 تبريز گرجستان 25202000 ک گچ 97 120,736 Rls. 4 $
مجموع کل
262,623,747 ريال
مجموع کل
8,807 دلار