آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 251,250 13,197,921,756 Rls. 445,460 $
2 12 1394 سهلان گرجستان 27132000 قيرنفت 1,070,890 12,763,367,650 Rls. 436,529 $
3 12 1394 سهلان گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 247,500 8,211,640,872 Rls. 278,944 $
4 12 1394 سهلان گرجستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 175,500 5,929,014,979 Rls. 196,331 $
5 12 1394 سهلان گرجستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 33,390 4,018,849,745 Rls. 135,481 $
6 12 1394 سهلان گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 31,961 3,858,951,716 Rls. 129,140 $
7 12 1394 سهلان گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 37,662 3,814,778,558 Rls. 128,050 $
8 12 1394 سهلان گرجستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 28,488 2,506,583,151 Rls. 85,464 $
9 12 1394 سهلان گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,274,527,924 Rls. 75,313 $
10 12 1394 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 18,712 2,256,175,751 Rls. 77,424 $
11 12 1394 سهلان گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 18,484 1,438,178,249 Rls. 48,057 $
12 12 1394 سهلان گرجستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,950 1,434,197,520 Rls. 47,883 $
13 12 1394 سهلان گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 10,642 1,302,734,582 Rls. 44,486 $
14 12 1394 سهلان گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 20,640 1,082,010,720 Rls. 36,120 $
15 12 1394 سهلان گرجستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 615,360 902,575,825 Rls. 30,766 $
16 12 1394 سهلان گرجستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 8,640 830,700,920 Rls. 27,727 $
17 12 1394 سهلان گرجستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 4,679 777,137,649 Rls. 25,737 $
18 12 1394 سهلان گرجستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 90,616 711,707,040 Rls. 23,762 $
19 12 1394 سهلان گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 38,958 680,119,951 Rls. 22,641 $
20 12 1394 سهلان گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,200 524,286,000 Rls. 18,000 $
21 12 1394 سهلان گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,180 439,113,780 Rls. 15,514 $
22 12 1394 سهلان گرجستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 4,365 431,399,800 Rls. 14,404 $
23 12 1394 سهلان گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 170,300 403,826,483 Rls. 13,621 $
24 12 1394 سهلان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 233,964 332,309,600 Rls. 11,230 $
25 12 1394 سهلان گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 7,500 221,833,690 Rls. 7,345 $
26 12 1394 سهلان گرجستان 28301000 سولفور سديم 22,500 201,757,500 Rls. 6,750 $
27 12 1394 سهلان گرجستان 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 2,564 119,666,254 Rls. 3,999 $
28 12 1394 سهلان گرجستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,153 100,750,293 Rls. 3,459 $
29 12 1394 سهلان گرجستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 23,000 94,613,950 Rls. 3,335 $
30 12 1394 سهلان گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 20,000 88,497,000 Rls. 3,000 $
31 12 1394 سهلان گرجستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 973 84,500,234 Rls. 2,821 $
32 12 1394 سهلان گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,160 77,730,630 Rls. 2,595 $
33 12 1394 سهلان گرجستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 2,336 56,416,276 Rls. 1,869 $
34 12 1394 سهلان گرجستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 629 45,758,517 Rls. 1,571 $
35 12 1394 سهلان گرجستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,800 27,787,158 Rls. 954 $
36 12 1394 سهلان گرجستان 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 700 22,427,790 Rls. 770 $
37 12 1394 سهلان گرجستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 680 21,684,149 Rls. 724 $
38 12 1394 سهلان گرجستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 77 6,920,067 Rls. 231 $
39 12 1394 سهلان گرجستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 116 3,475,360 Rls. 116 $
40 12 1394 سهلان گرجستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 29 3,295,160 Rls. 110 $
41 12 1394 سهلان گرجستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 70 815,556 Rls. 28 $
مجموع کل
71,300,039,805 ريال
مجموع کل
2,407,761 دلار