آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 40,980,223 233,975,351,333 Rls. 7,930,015 $
2 12 1394 يزد گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 81,883 2,966,735,256 Rls. 98,259 $
3 12 1394 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 335,782 2,958,100,274 Rls. 101,284 $
4 12 1394 يزد گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 22,929 2,044,198,575 Rls. 68,787 $
5 12 1394 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 63,410 1,643,486,340 Rls. 55,895 $
6 12 1394 يزد گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 24,987 1,109,141,264 Rls. 36,746 $
7 12 1394 يزد گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 20,706 704,909,390 Rls. 24,847 $
8 12 1394 يزد گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 7,305 654,746,751 Rls. 21,915 $
9 12 1394 يزد گرجستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 34,127 346,699,964 Rls. 11,945 $
10 12 1394 يزد گرجستان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 129 29,637,240 Rls. 1,028 $
11 12 1394 يزد گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 94 4,710,240 Rls. 160 $
مجموع کل
246,437,716,627 ريال
مجموع کل
8,350,881 دلار