آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 7,356 898,969,658 Rls. 26,630 $
102 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,482 884,753,175 Rls. 26,115 $
103 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 6,000 876,177,000 Rls. 27,000 $
104 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03044200 ک ک انواع ماهي قزلکآلا 4,250 865,521,000 Rls. 25,500 $
105 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 110 846,027,980 Rls. 22,612 $
106 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 40 844,672,270 Rls. 26,031 $
107 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 896 829,225,000 Rls. 25,000 $
108 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,935 814,442,475 Rls. 22,012 $
109 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 812,250,000 Rls. 25,000 $
110 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 600 789,369,100 Rls. 24,050 $
111 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,175 724,307,300 Rls. 22,102 $
112 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 360 706,325,000 Rls. 19,000 $
113 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 1,000 703,396,896 Rls. 19,924 $
114 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,970 701,901,808 Rls. 21,632 $
115 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,470 697,719,690 Rls. 18,630 $
116 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندکه با دو دست کارميکنند. 1,100 690,060,715 Rls. 18,673 $
117 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 1,000 689,491,000 Rls. 19,000 $
118 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,064 683,559,800 Rls. 18,700 $
119 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 290 680,264,000 Rls. 20,800 $
120 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 4,400 664,751,924 Rls. 19,622 $
121 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021040 گليم دورو پشمي 480 654,254,381 Rls. 18,029 $
122 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,200 650,355,200 Rls. 17,600 $
123 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,635 648,542,826 Rls. 17,952 $
124 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 7 643,296,150 Rls. 17,850 $
125 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,635 642,067,380 Rls. 19,762 $
126 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 12 641,037,600 Rls. 17,133 $
127 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 960 631,435,776 Rls. 17,088 $
128 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84323900 ک ک ساير 120 575,190,000 Rls. 16,162 $
129 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 3,000 554,280,000 Rls. 15,000 $
130 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,100 540,633,660 Rls. 14,790 $
131 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 10 536,983,200 Rls. 15,600 $
132 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 3,750 528,597,600 Rls. 15,000 $
133 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 13,347 521,936,454 Rls. 16,085 $
134 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03044200 ک ک انواع ماهي قزلکآلا 2,500 510,980,000 Rls. 14,500 $
135 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 6 488,119,980 Rls. 15,045 $
136 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 285 483,823,575 Rls. 13,425 $
137 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,600 482,832,000 Rls. 14,400 $
138 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,931 476,633,558 Rls. 14,482 $
139 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 80 466,848,000 Rls. 14,400 $
140 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,762 462,062,475 Rls. 13,215 $
141 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 190 457,908,150 Rls. 14,070 $
142 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,500 454,091,400 Rls. 12,600 $
143 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 130 442,093,050 Rls. 13,185 $
144 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,608 434,630,340 Rls. 12,060 $
145 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 2,000 434,014,000 Rls. 11,600 $
146 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 870 431,098,800 Rls. 13,200 $
147 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 14 428,122,900 Rls. 13,198 $
148 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,000 399,974,000 Rls. 11,350 $
149 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 4,931 383,059,978 Rls. 11,643 $
150 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,475 370,927,830 Rls. 11,435 $
151 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 1,560 366,766,720 Rls. 9,840 $
152 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,600 359,770,650 Rls. 10,950 $
153 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 90 355,890,000 Rls. 10,000 $
154 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 900 355,528,836 Rls. 10,886 $
155 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 894 348,606,360 Rls. 10,728 $
156 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 420 342,448,800 Rls. 9,700 $
157 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189030 دستگاه دياليز 452 330,400,640 Rls. 9,039 $
158 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 700 328,704,500 Rls. 10,100 $
159 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 260 326,152,000 Rls. 9,279 $
160 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,762 322,121,700 Rls. 8,940 $
161 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07102900 ساير سبزيجات غلافدار ، غلاف کنده يا نکنده نپخته يا پخته شده در آب يا بخار ، يخ زده 32,710 318,445,438 Rls. 9,811 $
162 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,110 304,946,483 Rls. 9,395 $
163 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,900 304,486,200 Rls. 8,680 $
164 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 50 291,933,000 Rls. 8,997 $
165 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 1,200 291,426,012 Rls. 8,586 $
166 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,800 290,410,704 Rls. 8,226 $
167 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,962 286,854,210 Rls. 8,829 $
168 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 28,150 285,792,690 Rls. 8,805 $
169 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 948 281,693,038 Rls. 8,092 $
170 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 195 279,033,819 Rls. 7,481 $
171 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,118 278,122,065 Rls. 8,385 $
172 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 2,296 271,842,027 Rls. 8,377 $
173 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,115 271,163,986 Rls. 8,362 $
174 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,200 270,056,000 Rls. 8,000 $
175 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 97 267,655,722 Rls. 7,642 $
176 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 680 266,089,360 Rls. 7,279 $
177 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 58 266,006,884 Rls. 8,203 $
178 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 4,375 257,875,950 Rls. 6,984 $
179 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 700 241,013,000 Rls. 7,400 $
180 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 800 232,923,600 Rls. 6,372 $
181 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 909 232,561,955 Rls. 6,817 $
182 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 80 232,561,200 Rls. 6,450 $
183 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 490 227,221,295 Rls. 6,073 $
184 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 380 220,230,900 Rls. 6,615 $
185 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,200 219,720,600 Rls. 6,600 $
186 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 620 215,206,683 Rls. 6,047 $
187 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 670 215,137,500 Rls. 6,250 $
188 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 4,410 214,823,880 Rls. 6,612 $
189 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 550 214,104,600 Rls. 6,598 $
190 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 460 209,858,966 Rls. 6,377 $
191 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 300 209,790,000 Rls. 6,000 $
192 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 39 207,620,679 Rls. 5,761 $
193 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 700 205,070,288 Rls. 6,320 $
194 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 330 201,694,262 Rls. 5,558 $
195 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,600 197,568,000 Rls. 6,003 $
196 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 772 187,850,760 Rls. 5,790 $
197 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,900 186,578,550 Rls. 5,750 $
198 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 763 185,907,780 Rls. 5,722 $
199 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 5,100 182,268,900 Rls. 5,610 $
200 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 595 181,405,000 Rls. 5,591 $
مجموع کل
43,920,358,246 ريال
مجموع کل
1,275,804 دلار