آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 800 178,440,000 Rls. 4,800 $
202 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,300 178,219,600 Rls. 5,200 $
203 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 450 175,273,200 Rls. 5,400 $
204 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 609 174,171,226 Rls. 4,871 $
205 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 29 173,050,517 Rls. 5,333 $
206 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 185 173,044,375 Rls. 4,625 $
207 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,200 173,034,559 Rls. 5,333 $
208 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 320 171,330,720 Rls. 5,280 $
209 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 61042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 300 168,367,500 Rls. 4,500 $
210 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 515 166,364,946 Rls. 5,094 $
211 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 3 165,202,776 Rls. 4,584 $
212 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,000 164,626,000 Rls. 4,400 $
213 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 620 163,944,480 Rls. 4,962 $
214 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 400 162,033,600 Rls. 4,800 $
215 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 254 161,946,715 Rls. 4,993 $
216 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 160 158,580,000 Rls. 4,500 $
217 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 400 155,952,000 Rls. 4,800 $
218 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,137 155,843,079 Rls. 4,411 $
219 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 580 154,529,868 Rls. 4,762 $
220 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 300 154,400,400 Rls. 4,620 $
221 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 181 154,208,921 Rls. 4,312 $
222 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 185 150,118,250 Rls. 4,625 $
223 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 4,908 148,116,712 Rls. 4,564 $
224 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 1,500 146,205,000 Rls. 4,500 $
225 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,250 145,957,500 Rls. 4,498 $
226 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,425 145,892,533 Rls. 3,973 $
227 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 59029000 سا?ر پارچه استخوان بند? لاست?ک چرخ ته?ه شده از پل? استر به استثنا? آغشته شده ?ا نشده 1,000 145,156,000 Rls. 4,000 $
228 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 1,335 144,166,646 Rls. 3,926 $
229 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 495 144,009,300 Rls. 4,400 $
230 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 714 143,980,650 Rls. 4,437 $
231 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 400 142,928,326 Rls. 4,385 $
232 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 990 138,461,400 Rls. 3,960 $
233 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 801 137,139,984 Rls. 3,892 $
234 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 420 136,332,711 Rls. 4,201 $
235 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 109 136,013,850 Rls. 3,890 $
236 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 961 135,096,816 Rls. 4,164 $
237 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,840 134,864,100 Rls. 3,580 $
238 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 436 134,607,840 Rls. 4,152 $
239 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 528 132,676,000 Rls. 4,000 $
240 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44109010 ساير موادبارزين ياساير مواد چسباننده كارنشده يافقط سمباده خورده 28 132,336,855 Rls. 3,537 $
241 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 2,300 130,165,848 Rls. 3,687 $
242 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,000 129,712,000 Rls. 4,000 $
243 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 300 128,736,000 Rls. 3,600 $
244 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,308 127,208,232 Rls. 3,924 $
245 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 900 126,864,000 Rls. 3,600 $
246 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 940 126,705,580 Rls. 3,820 $
247 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 410 126,536,400 Rls. 3,600 $
248 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 700 123,378,500 Rls. 3,500 $
249 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 122,669,215 Rls. 3,780 $
250 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 700 121,251,900 Rls. 3,450 $
251 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 800 120,167,904 Rls. 3,252 $
252 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,300 119,105,574 Rls. 3,282 $
253 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 458 118,923,829 Rls. 3,665 $
254 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 900 118,479,600 Rls. 3,600 $
255 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 550 118,268,400 Rls. 3,350 $
256 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 1,500 117,738,000 Rls. 3,600 $
257 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 420 115,656,856 Rls. 3,164 $
258 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,900 113,179,780 Rls. 3,220 $
259 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 58 110,171,100 Rls. 3,380 $
260 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,200 109,659,452 Rls. 3,332 $
261 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 400 109,294,041 Rls. 3,101 $
262 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 850 108,722,400 Rls. 3,300 $
263 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 650 108,623,160 Rls. 3,184 $
264 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 360 106,860,000 Rls. 3,267 $
265 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,525 105,715,250 Rls. 3,050 $
266 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 420 105,468,220 Rls. 3,246 $
267 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 172 105,186,705 Rls. 3,242 $
268 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 250 104,895,000 Rls. 3,000 $
269 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 500 101,700,690 Rls. 3,135 $
270 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 948 101,102,778 Rls. 2,711 $
271 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 45 99,873,000 Rls. 3,000 $
272 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 651 99,720,378 Rls. 2,802 $
273 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 500 99,507,000 Rls. 3,000 $
274 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 400 99,224,580 Rls. 2,652 $
275 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 340 98,666,400 Rls. 2,800 $
276 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 395 98,627,803 Rls. 2,662 $
277 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 760 98,608,480 Rls. 3,039 $
278 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 250 98,255,400 Rls. 3,000 $
279 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 230 97,977,000 Rls. 3,000 $
280 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 170 97,353,000 Rls. 3,000 $
281 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,470 96,530,700 Rls. 2,580 $
282 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 728 94,559,756 Rls. 2,840 $
283 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 735 93,608,305 Rls. 2,777 $
284 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 641 91,780,000 Rls. 2,800 $
285 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 779 91,673,420 Rls. 2,675 $
286 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 2,800 90,837,200 Rls. 2,800 $
287 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 5,600 90,834,200 Rls. 2,800 $
288 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 70193910 پشم شيشه 180 90,830,400 Rls. 2,540 $
289 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,100 90,769,140 Rls. 2,596 $
290 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 200 89,586,000 Rls. 2,451 $
291 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 140 89,517,600 Rls. 2,400 $
292 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 800 89,220,000 Rls. 2,400 $
293 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 5,280 88,206,300 Rls. 2,340 $
294 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 735 87,760,838 Rls. 2,572 $
295 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 900 87,617,700 Rls. 2,700 $
296 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 680 86,493,600 Rls. 2,400 $
297 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 650 86,239,400 Rls. 2,600 $
298 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,000 85,287,500 Rls. 2,500 $
299 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 650 84,336,200 Rls. 2,600 $
300 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 720 83,585,880 Rls. 2,520 $
مجموع کل
12,415,858,549 ريال
مجموع کل
363,152 دلار