آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 3,200,000 6,619,113,600 Rls. 182,400 $
202 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 977,111 6,548,009,284 Rls. 185,650 $
203 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 530,000 6,536,649,000 Rls. 185,500 $
204 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 450,007 6,438,672,226 Rls. 172,802 $
205 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 496,870 6,426,137,560 Rls. 173,905 $
206 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 173,250 6,363,164,500 Rls. 190,575 $
207 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 164,500 6,335,386,750 Rls. 180,950 $
208 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 516,600 6,328,185,747 Rls. 175,971 $
209 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 5,400,000 6,268,500,000 Rls. 189,000 $
210 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 486,835 6,152,579,806 Rls. 186,946 $
211 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 136,261 6,093,787,486 Rls. 163,514 $
212 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,850,000 6,086,241,000 Rls. 166,500 $
213 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 172,330 6,035,874,276 Rls. 162,894 $
214 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 498,330 6,003,747,552 Rls. 174,416 $
215 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 588,357 5,988,587,095 Rls. 160,817 $
216 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 53,900 5,928,016,200 Rls. 161,700 $
217 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,850,000 5,925,568,500 Rls. 166,500 $
218 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 52,138 5,833,926,390 Rls. 156,414 $
219 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 410,307 5,747,957,152 Rls. 154,482 $
220 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,820,000 5,727,267,000 Rls. 163,800 $
221 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 5,592,762,000 Rls. 153,000 $
222 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,850,000 5,582,745,000 Rls. 166,500 $
223 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 457,868 5,549,088,673 Rls. 157,083 $
224 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,497,440,000 Rls. 156,000 $
225 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 450,000 5,108,985,000 Rls. 157,500 $
226 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,700,000 5,055,120,000 Rls. 153,000 $
227 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 30,820 4,897,571,040 Rls. 134,960 $
228 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 84,000 4,870,551,000 Rls. 142,800 $
229 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 560,000 4,859,241,600 Rls. 134,400 $
230 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 17,100 4,820,558,400 Rls. 136,800 $
231 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 75,445 4,763,802,186 Rls. 131,274 $
232 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 21,500 4,669,026,673 Rls. 125,114 $
233 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 4,000,000 4,596,900,000 Rls. 140,000 $
234 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 119,360 4,452,008,640 Rls. 119,360 $
235 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 197,203 4,299,206,625 Rls. 115,517 $
236 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 4,295,200,000 Rls. 130,000 $
237 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 375,080 4,256,059,579 Rls. 122,195 $
238 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 4,900,000 4,157,247,808 Rls. 112,504 $
239 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,629 4,135,558,522 Rls. 110,532 $
240 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 12,697,118 4,107,655,740 Rls. 114,274 $
241 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 38,810 4,102,760,340 Rls. 116,430 $
242 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 119,360 4,015,760,800 Rls. 119,360 $
243 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 187,850 3,968,529,980 Rls. 122,101 $
244 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 2,602,956 3,941,742,285 Rls. 109,323 $
245 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 67,995 3,938,638,422 Rls. 111,664 $
246 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 2,000,000 3,907,122,000 Rls. 114,000 $
247 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 341,373 3,906,472,506 Rls. 119,054 $
248 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68062010 رسهاي منبسط شده 811,097 3,796,638,848 Rls. 105,441 $
249 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 2,381 3,763,114,752 Rls. 106,752 $
250 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 106,000 3,729,070,000 Rls. 106,000 $
251 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 3,717,500,000 Rls. 100,000 $
252 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 315,412 3,717,004,459 Rls. 100,646 $
253 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 37,900 3,594,324,960 Rls. 99,047 $
254 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,500 3,593,378,400 Rls. 101,600 $
255 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,591,840,000 Rls. 96,000 $
256 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 5,400,000 3,586,392,000 Rls. 108,000 $
257 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,500,000 3,576,133,120 Rls. 110,320 $
258 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 100,000 3,525,100,000 Rls. 100,000 $
259 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 80,843 3,507,812,355 Rls. 97,011 $
260 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 253,000 3,404,794,992 Rls. 104,508 $
261 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 276,580 3,340,907,729 Rls. 89,451 $
262 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 26,128 3,327,426,994 Rls. 97,536 $
263 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 94,160 3,315,268,088 Rls. 91,832 $
264 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,769 3,305,166,270 Rls. 88,338 $
265 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 91,000 3,285,482,200 Rls. 100,100 $
266 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 82,250 3,164,981,365 Rls. 87,815 $
267 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 57,050 3,123,262,320 Rls. 86,880 $
268 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,946,470 3,075,190,749 Rls. 86,941 $
269 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 37,850 2,961,016,061 Rls. 88,943 $
270 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 51,380 2,867,779,224 Rls. 81,231 $
271 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 48,420 2,862,745,344 Rls. 77,472 $
272 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 314,759 2,855,545,121 Rls. 78,689 $
273 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 52,000 2,851,212,000 Rls. 78,000 $
274 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 29,053 2,846,525,781 Rls. 87,159 $
275 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 130,453 2,813,952,089 Rls. 84,794 $
276 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 400,000 2,803,170,000 Rls. 86,000 $
277 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68062010 رسهاي منبسط شده 662,286 2,792,293,646 Rls. 86,097 $
278 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 2,000,000 2,775,360,000 Rls. 84,000 $
279 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 2,000,000 2,764,524,000 Rls. 84,000 $
280 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 47,000 2,689,152,000 Rls. 75,200 $
281 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 90,000 2,620,891,080 Rls. 76,140 $
282 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101920 گريس 187,200 2,563,670,304 Rls. 71,136 $
283 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 192,625 2,547,348,040 Rls. 78,392 $
284 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,000 2,516,136,000 Rls. 71,400 $
285 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101920 گريس 187,200 2,506,832,640 Rls. 71,136 $
286 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 76,960 2,495,658,880 Rls. 76,960 $
287 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 61,840 2,453,539,956 Rls. 69,522 $
288 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 15,550 2,443,498,820 Rls. 65,308 $
289 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 214,790 2,428,568,433 Rls. 73,083 $
290 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,600 2,377,575,200 Rls. 72,800 $
291 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101920 گريس 187,200 2,350,333,440 Rls. 71,136 $
292 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 44,890 2,327,952,783 Rls. 62,517 $
293 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 16,402 2,326,932,881 Rls. 67,819 $
294 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101920 گريس 187,200 2,311,208,640 Rls. 71,136 $
295 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 44,698 2,304,059,018 Rls. 62,267 $
296 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29126000 پارا فرمالدئيد 120,000 2,289,771,000 Rls. 66,000 $
297 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,200 2,284,117,200 Rls. 69,840 $
298 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 44,045 2,273,953,768 Rls. 65,977 $
299 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29126000 پارا فرمالدئيد 120,000 2,244,990,000 Rls. 66,000 $
300 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 334,615 2,234,667,973 Rls. 63,577 $
مجموع کل
401,560,896,866 ريال
مجموع کل
11,427,430 دلار