آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,400 235,940,400 Rls. 7,200 $
102 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,700 227,987,900 Rls. 6,100 $
103 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 172 222,679,972 Rls. 6,863 $
104 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,770 221,220,340 Rls. 6,820 $
105 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,506 220,896,315 Rls. 6,777 $
106 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,870 217,720,240 Rls. 6,710 $
107 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16043100 خاويار 4 215,986,750 Rls. 5,810 $
108 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,630 211,534,880 Rls. 6,520 $
109 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 40 206,063,850 Rls. 6,350 $
110 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 204 203,688,960 Rls. 5,696 $
111 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,266 203,170,730 Rls. 5,475 $
112 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,587 202,450,560 Rls. 6,240 $
113 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 1,800 201,414,600 Rls. 5,400 $
114 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,340 196,824,560 Rls. 5,360 $
115 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,500 194,634,000 Rls. 6,000 $
116 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,550 194,197,340 Rls. 5,770 $
117 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,774 186,852,618 Rls. 5,622 $
118 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 627 183,120,993 Rls. 5,643 $
119 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,915 183,034,464 Rls. 5,586 $
120 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 111 181,297,072 Rls. 5,588 $
121 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 190 178,440,000 Rls. 4,800 $
122 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 3 177,224,250 Rls. 5,250 $
123 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 39 176,486,555 Rls. 4,717 $
124 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 78 173,860,599 Rls. 4,791 $
125 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 386 170,696,252 Rls. 4,835 $
126 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 1,520 169,848,600 Rls. 5,100 $
127 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 100 164,115,600 Rls. 4,400 $
128 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,067 161,782,812 Rls. 4,871 $
129 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,450 161,418,681 Rls. 4,479 $
130 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 590 161,216,400 Rls. 4,800 $
131 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 210 158,359,650 Rls. 4,550 $
132 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,002 156,510,023 Rls. 4,776 $
133 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,260 153,240,780 Rls. 4,620 $
134 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08132000 آلو خشک کرده 1,000 144,661,308 Rls. 4,461 $
135 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 195 144,612,750 Rls. 4,450 $
136 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,000 144,156,000 Rls. 4,000 $
137 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04031090 ک ک ک ماست 2,261 135,858,290 Rls. 3,646 $
138 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 189 134,723,193 Rls. 3,800 $
139 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,800 134,226,288 Rls. 3,672 $
140 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 900 133,038,000 Rls. 3,600 $
141 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 891 132,117,740 Rls. 3,660 $
142 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,855 131,875,185 Rls. 4,065 $
143 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 450 131,377,950 Rls. 4,049 $
144 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 130,542,975 Rls. 4,005 $
145 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,267 123,292,239 Rls. 3,800 $
146 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 1,000 119,800,300 Rls. 3,650 $
147 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 800 119,356,800 Rls. 3,200 $
148 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 725 117,609,500 Rls. 3,625 $
149 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 740 111,654,900 Rls. 3,330 $
150 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08132000 آلو خشک کرده 1,060 103,143,300 Rls. 3,179 $
151 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,050 102,182,850 Rls. 3,150 $
152 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 31 101,604,132 Rls. 3,052 $
153 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,500 97,348,800 Rls. 3,000 $
154 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 740 95,031,400 Rls. 2,920 $
155 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 78 94,846,059 Rls. 2,849 $
156 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,010 92,824,400 Rls. 2,860 $
157 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04015010 ک ک ک خامه شير 893 90,909,000 Rls. 2,600 $
158 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 754 89,389,709 Rls. 2,755 $
159 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 850 89,024,803 Rls. 2,598 $
160 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 58 88,755,436 Rls. 2,737 $
161 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 911 88,653,054 Rls. 2,733 $
162 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 470 87,361,250 Rls. 2,350 $
163 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 150 84,074,200 Rls. 2,300 $
164 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,366 83,271,870 Rls. 2,563 $
165 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 2,044 82,935,720 Rls. 2,520 $
166 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 360 80,816,400 Rls. 2,160 $
167 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,355 78,683,333 Rls. 2,169 $
168 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 550 78,672,000 Rls. 2,200 $
169 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 1,700 77,599,200 Rls. 2,100 $
170 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 700 77,599,200 Rls. 2,100 $
171 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,160 75,444,860 Rls. 2,060 $
172 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 9 74,853,500 Rls. 2,300 $
173 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 650 72,056,400 Rls. 1,950 $
174 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,700 71,961,667 Rls. 1,969 $
175 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 500 67,138,200 Rls. 1,800 $
176 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 220 67,060,000 Rls. 2,000 $
177 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04031090 ک ک ک ماست 2,037 65,488,650 Rls. 1,850 $
178 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 200 65,190,000 Rls. 2,000 $
179 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 160 64,902,000 Rls. 2,000 $
180 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 414 64,029,312 Rls. 1,728 $
181 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,318 63,080,640 Rls. 1,764 $
182 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 560 61,055,694 Rls. 1,834 $
183 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 500 60,156,000 Rls. 1,800 $
184 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 1,352 59,788,701 Rls. 1,659 $
185 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07031000 پيازوموسير 520 57,645,120 Rls. 1,560 $
186 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 180 57,192,480 Rls. 1,620 $
187 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 759 56,807,194 Rls. 1,518 $
188 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 474 56,111,884 Rls. 1,712 $
189 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 405 54,986,040 Rls. 1,620 $
190 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 500 54,831,000 Rls. 1,500 $
191 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 600 53,383,500 Rls. 1,500 $
192 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 180 52,570,620 Rls. 1,620 $
193 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 294 52,447,500 Rls. 1,500 $
194 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 515 51,931,260 Rls. 1,530 $
195 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 800 50,614,560 Rls. 1,440 $
196 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 450 48,988,500 Rls. 1,500 $
197 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04031090 ک ک ک ماست 1,215 48,581,978 Rls. 1,418 $
198 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 440 47,052,760 Rls. 1,448 $
199 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده به جز دربسته بند? آماده برا? خرده فروش? به وزن پانصد گرم و کمتر 450 43,791,300 Rls. 1,350 $
200 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 35 40,274,912 Rls. 1,242 $
مجموع کل
11,986,962,512 ريال
مجموع کل
350,219 دلار