آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 20,280 3,656,025,340 Rls. 111,540 $
102 9 1396 اراك عراق 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 56,760 3,650,530,053 Rls. 102,913 $
103 11 1396 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 150,040 3,612,966,904 Rls. 98,040 $
104 7 1396 اراك عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,010 3,394,200,000 Rls. 100,000 $
105 10 1396 اراك عراق 25151120 ک کک ک تراورتن 114,650 3,368,427,724 Rls. 93,458 $
106 11 1396 اراك عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 67,500 3,242,538,000 Rls. 87,750 $
107 3 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 33,550 3,215,852,200 Rls. 99,100 $
108 10 1396 اراك عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 56,670 3,187,530,680 Rls. 88,405 $
109 3 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 17,596 3,140,831,320 Rls. 96,778 $
110 6 1396 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 174,790 3,098,602,805 Rls. 93,230 $
111 4 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 14,570 3,079,518,325 Rls. 94,705 $
112 10 1396 اراك عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 33,040 3,028,916,360 Rls. 83,560 $
113 11 1396 اراك عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 52,020 2,979,945,871 Rls. 81,151 $
114 12 1396 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 27,995 2,974,437,060 Rls. 78,908 $
115 6 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 13,550 2,943,466,500 Rls. 88,075 $
116 6 1396 اراك عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 3,175 2,879,875,600 Rls. 86,890 $
117 4 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 80,090 2,867,511,988 Rls. 88,099 $
118 2 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 15,856 2,829,091,672 Rls. 87,208 $
119 1 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 28,700 2,791,189,800 Rls. 86,100 $
120 6 1396 اراك عراق 25151120 ک کک ک تراورتن 126,450 2,698,737,558 Rls. 81,613 $
121 6 1396 اراك عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 35,760 2,605,446,752 Rls. 78,394 $
122 2 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 165,010 2,573,086,597 Rls. 79,318 $
123 9 1396 اراك عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 46,340 2,552,090,856 Rls. 72,289 $
124 12 1396 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 100,421 2,534,245,293 Rls. 67,880 $
125 4 1396 اراك عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,800 2,525,157,000 Rls. 77,400 $
126 4 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 26,900 2,524,818,000 Rls. 77,700 $
127 5 1396 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 141,630 2,503,606,445 Rls. 76,318 $
128 2 1396 اراك عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 6,000 2,400,012,456 Rls. 73,974 $
129 7 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 968 2,367,045,735 Rls. 69,638 $
130 9 1396 اراك عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 24,000 2,297,645,610 Rls. 65,090 $
131 11 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,096 2,289,377,812 Rls. 62,226 $
132 12 1396 اراك عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 38,220 2,206,551,357 Rls. 58,699 $
133 6 1396 اراك عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 22,590 2,165,415,480 Rls. 64,794 $
134 8 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 400 2,031,656,480 Rls. 57,652 $
135 12 1396 اراك عراق 24022000 سيگار حاوي توتون 8,500 2,031,056,125 Rls. 54,635 $
136 2 1396 اراك عراق 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 10,000 2,000,010,380 Rls. 61,645 $
137 6 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 10,476 1,925,593,560 Rls. 57,618 $
138 12 1396 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 69,080 1,829,366,754 Rls. 49,046 $
139 7 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 9,742 1,827,915,815 Rls. 53,581 $
140 8 1396 اراك عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 45,000 1,795,388,625 Rls. 51,750 $
141 8 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,750 1,734,689,000 Rls. 49,225 $
142 1 1396 اراك عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 45,000 1,722,457,800 Rls. 53,100 $
143 6 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 600 1,720,014,941 Rls. 51,962 $
144 2 1396 اراك عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 122,300 1,706,460,461 Rls. 52,589 $
145 9 1396 اراك عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 29,140 1,682,001,465 Rls. 47,715 $
146 5 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 592 1,663,992,006 Rls. 50,808 $
147 5 1396 اراك عراق 39012090 ک ک ک ساير: 45,000 1,601,923,950 Rls. 49,050 $
148 1 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 99,990 1,544,272,013 Rls. 47,610 $
149 8 1396 اراك عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 27,980 1,526,152,320 Rls. 43,648 $
150 12 1396 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 93,000 1,496,600,000 Rls. 40,000 $
151 2 1396 اراك عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 1,441,025,712 Rls. 44,424 $
152 4 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 616 1,440,402,505 Rls. 44,288 $
153 12 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 555 1,347,954,003 Rls. 36,137 $
154 5 1396 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 82,500 1,256,804,240 Rls. 38,360 $
155 4 1396 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 87,500 1,236,710,000 Rls. 38,000 $
156 3 1396 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 87,000 1,226,500,200 Rls. 37,800 $
157 7 1396 اراك عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,310 1,196,196,246 Rls. 34,902 $
158 10 1396 اراك عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,430 1,181,582,820 Rls. 32,805 $
159 11 1396 اراك عراق 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 18,920 1,179,195,486 Rls. 32,259 $
160 10 1396 اراك عراق 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 18,920 1,170,646,851 Rls. 32,259 $
161 12 1396 اراك عراق 73143100 شبکه توري , پرچين ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, آبکاري شده ياا ندودشده باروي. 24,410 1,148,378,595 Rls. 30,693 $
162 7 1396 اراك عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,965 1,113,980,467 Rls. 32,755 $
163 10 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 480 1,086,971,865 Rls. 30,377 $
164 10 1396 اراك عراق 29153100 استات اتيل 25,010 1,016,491,179 Rls. 28,011 $
165 9 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 720 1,013,620,278 Rls. 28,743 $
166 9 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 8,427 969,990,225 Rls. 27,420 $
167 10 1396 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 62,000 928,998,400 Rls. 25,600 $
168 8 1396 اراك عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 1,390 880,130,640 Rls. 25,680 $
169 11 1396 اراك عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 240 877,296,000 Rls. 24,000 $
170 4 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 4,864 873,693,568 Rls. 26,752 $
171 2 1396 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 47,830 865,862,682 Rls. 26,688 $
172 2 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 3,544 854,006,782 Rls. 26,327 $
173 11 1396 اراك عراق 25151120 ک کک ک تراورتن 35,840 853,463,952 Rls. 23,242 $
174 9 1396 اراك عراق 25151120 ک کک ک تراورتن 30,290 838,180,000 Rls. 23,742 $
175 8 1396 اراك عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,200 835,404,375 Rls. 24,375 $
176 7 1396 اراك عراق 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 22,500 829,867,500 Rls. 24,750 $
177 12 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 6,590 810,358,733 Rls. 21,679 $
178 10 1396 اراك عراق 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 22,080 803,669,700 Rls. 22,300 $
179 5 1396 اراك عراق 28041000 هيدروژن 790 776,250,150 Rls. 23,700 $
180 5 1396 اراك عراق 29153100 استات اتيل 24,970 754,000,113 Rls. 22,972 $
181 6 1396 اراك عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 10,000 750,012,939 Rls. 22,529 $
182 9 1396 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,510 725,619,900 Rls. 20,500 $
183 12 1396 اراك عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 7,584 696,466,734 Rls. 18,666 $
184 3 1396 اراك عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 49,418 689,435,000 Rls. 21,250 $
185 6 1396 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,500 657,236,800 Rls. 19,800 $
186 6 1396 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 49,600 655,513,600 Rls. 19,840 $
187 12 1396 اراك عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 24,416 642,331,090 Rls. 17,335 $
188 9 1396 اراك عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 11,180 630,337,344 Rls. 17,888 $
189 6 1396 اراك عراق 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 19,680 628,933,572 Rls. 18,892 $
190 12 1396 اراك عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,570 614,541,375 Rls. 16,425 $
191 12 1396 اراك عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 9,150 610,088,990 Rls. 16,306 $
192 4 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 6,260 601,008,515 Rls. 18,467 $
193 6 1396 اراك عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 12,295 599,345,600 Rls. 18,140 $
194 9 1396 اراك عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,365 568,217,880 Rls. 16,095 $
195 1 1396 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 24,110 562,950,080 Rls. 17,360 $
196 3 1396 اراك عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 48,710 553,105,312 Rls. 17,048 $
197 5 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 44,840 535,617,754 Rls. 16,346 $
198 12 1396 اراك عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,948 528,786,195 Rls. 14,133 $
199 11 1396 اراك عراق 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,292 517,549,712 Rls. 14,006 $
200 5 1396 اراك عراق 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 9,900 511,535,673 Rls. 15,543 $
مجموع کل
167,110,514,180 ريال
مجموع کل
4,870,486 دلار