آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 مشهد عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 300,144 5,046,830,672 Rls. 143,001 $
202 4 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 98,791 5,021,106,920 Rls. 154,421 $
203 5 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 214,496 5,020,240,285 Rls. 153,143 $
204 1 1396 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 36,489 4,845,694,648 Rls. 149,423 $
205 9 1396 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,177,000 4,840,444,539 Rls. 137,149 $
206 9 1396 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 390,610 4,819,902,270 Rls. 136,712 $
207 2 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 18,232 4,810,824,070 Rls. 148,279 $
208 1 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 64,578 4,761,965,212 Rls. 146,834 $
209 10 1396 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 377,860 4,717,610,623 Rls. 130,738 $
210 9 1396 مشهد عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,459 4,710,213,640 Rls. 133,661 $
211 2 1396 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 53,696 4,698,205,248 Rls. 144,832 $
212 2 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 21,675 4,641,765,035 Rls. 143,076 $
213 9 1396 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,898 4,618,151,142 Rls. 130,498 $
214 1 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 217,442 4,545,180,452 Rls. 140,157 $
215 3 1396 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 147,459 4,455,630,447 Rls. 137,317 $
216 6 1396 مشهد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 22,896 4,385,285,479 Rls. 132,127 $
217 11 1396 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 46,495 4,367,663,006 Rls. 118,562 $
218 4 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 71,660 4,332,340,841 Rls. 133,020 $
219 8 1396 مشهد عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 256,135 4,287,803,780 Rls. 122,941 $
220 6 1396 مشهد عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,970 4,262,246,730 Rls. 128,030 $
221 1 1396 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 104,140 4,246,735,774 Rls. 130,948 $
222 7 1396 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 355,035 4,230,352,861 Rls. 124,261 $
223 9 1396 مشهد عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 23,849 4,207,683,080 Rls. 119,245 $
224 5 1396 مشهد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 47,895 4,185,578,240 Rls. 127,256 $
225 4 1396 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 31,361 4,140,532,374 Rls. 127,503 $
226 2 1396 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 114,761 4,055,511,840 Rls. 124,998 $
227 12 1396 مشهد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 104,370 4,037,028,446 Rls. 108,150 $
228 4 1396 مشهد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 101,912 3,982,237,035 Rls. 122,366 $
229 11 1396 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 25,657 3,956,179,990 Rls. 107,764 $
230 7 1396 مشهد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 118,418 3,938,414,075 Rls. 115,933 $
231 7 1396 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 99,000 3,930,656,395 Rls. 115,184 $
232 12 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 181,265 3,923,556,628 Rls. 105,000 $
233 11 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 169,715 3,883,562,399 Rls. 105,369 $
234 5 1396 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 96,590 3,852,478,902 Rls. 117,555 $
235 2 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 203,097 3,850,102,658 Rls. 118,662 $
236 9 1396 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 42,720 3,836,451,952 Rls. 108,402 $
237 8 1396 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 43,206 3,824,277,855 Rls. 110,175 $
238 8 1396 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 35,237 3,813,279,982 Rls. 110,711 $
239 9 1396 مشهد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 88,009 3,783,977,626 Rls. 107,342 $
240 3 1396 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 100,703 3,767,492,070 Rls. 116,090 $
241 9 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 63,017 3,764,183,700 Rls. 106,491 $
242 5 1396 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 51,994 3,718,383,400 Rls. 113,480 $
243 10 1396 مشهد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 86,598 3,686,442,800 Rls. 102,000 $
244 8 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 107,669 3,653,589,854 Rls. 105,388 $
245 1 1396 مشهد عراق 04031090 ک ک ک ماست 79,394 3,639,276,370 Rls. 112,239 $
246 9 1396 مشهد عراق 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 3,910 3,589,004,640 Rls. 101,660 $
247 9 1396 مشهد عراق 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 20,370 3,588,990,300 Rls. 101,850 $
248 5 1396 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 25,990 3,576,130,323 Rls. 109,157 $
249 6 1396 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 25,563 3,564,315,476 Rls. 107,365 $
250 7 1396 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 24,847 3,554,764,578 Rls. 104,360 $
251 9 1396 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 23,954 3,548,051,714 Rls. 100,608 $
252 6 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 141,849 3,537,091,543 Rls. 106,496 $
253 7 1396 مشهد عراق 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 22,125 3,528,965,970 Rls. 103,735 $
254 4 1396 مشهد عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 66,280 3,518,125,091 Rls. 107,973 $
255 3 1396 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 46,028 3,510,993,148 Rls. 108,194 $
256 3 1396 مشهد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 40,940 3,500,772,488 Rls. 107,902 $
257 7 1396 مشهد عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,420 3,483,141,500 Rls. 102,100 $
258 5 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 66,284 3,473,891,434 Rls. 106,050 $
259 8 1396 مشهد عراق 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 4,727 3,443,783,412 Rls. 100,046 $
260 11 1396 مشهد عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 221,000 3,434,234,118 Rls. 92,806 $
261 8 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 53,101 3,414,197,178 Rls. 98,359 $
262 11 1396 مشهد عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 16,600 3,412,480,248 Rls. 92,349 $
263 7 1396 مشهد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 55,844 3,411,172,081 Rls. 100,518 $
264 11 1396 مشهد عراق 04022130 ش?ر خشک صنعت? 23,000 3,408,968,000 Rls. 92,000 $
265 6 1396 مشهد عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 34,199 3,388,784,500 Rls. 101,475 $
266 7 1396 مشهد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 77,372 3,378,301,305 Rls. 100,583 $
267 4 1396 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 25,942 3,371,370,336 Rls. 103,766 $
268 9 1396 مشهد عراق 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,800 3,336,228,000 Rls. 94,500 $
269 8 1396 مشهد عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19,305 3,322,583,550 Rls. 96,525 $
270 11 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 56,599 3,318,970,565 Rls. 90,253 $
271 3 1396 مشهد عراق 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 22,708 3,316,286,547 Rls. 102,186 $
272 10 1396 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 23,000 3,315,588,000 Rls. 92,000 $
273 12 1396 مشهد عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 8,112 3,313,036,000 Rls. 89,120 $
274 11 1396 مشهد عراق 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 13,404 3,289,283,580 Rls. 88,770 $
275 5 1396 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 3,270,500,000 Rls. 100,000 $
276 7 1396 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,866 3,230,109,688 Rls. 94,896 $
277 7 1396 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,506,000 3,220,033,353 Rls. 94,875 $
278 10 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 53,998 3,114,936,349 Rls. 86,395 $
279 7 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 57,108 3,109,253,336 Rls. 91,564 $
280 9 1396 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 3,100,944,000 Rls. 88,000 $
281 6 1396 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 36,915 3,095,528,232 Rls. 93,342 $
282 5 1396 مشهد عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 18,935 3,091,990,825 Rls. 94,675 $
283 9 1396 مشهد عراق 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 22,155 3,070,598,117 Rls. 87,082 $
284 10 1396 مشهد عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,459 3,054,556,152 Rls. 84,717 $
285 11 1396 مشهد عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 67,809 3,011,095,448 Rls. 81,371 $
286 10 1396 مشهد عراق 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 20,023 2,963,411,702 Rls. 82,021 $
287 10 1396 مشهد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 84,684 2,953,850,891 Rls. 81,949 $
288 11 1396 مشهد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,080 2,947,714,560 Rls. 80,640 $
289 8 1396 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 33,200 2,936,619,680 Rls. 83,332 $
290 12 1396 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,242,000 2,919,412,820 Rls. 78,245 $
291 10 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 47,265 2,918,062,600 Rls. 81,381 $
292 4 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 36,238 2,913,532,083 Rls. 89,573 $
293 8 1396 مشهد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 67,410 2,894,927,175 Rls. 82,795 $
294 12 1396 مشهد عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 25,750 2,890,308,750 Rls. 77,250 $
295 5 1396 مشهد عراق 04022130 ش?ر خشک صنعت? 22,000 2,878,040,000 Rls. 88,000 $
296 12 1396 مشهد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 22,606 2,876,350,885 Rls. 76,931 $
297 2 1396 مشهد عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 22,000 2,854,280,000 Rls. 88,000 $
298 10 1396 مشهد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 8,733 2,852,206,533 Rls. 78,597 $
299 12 1396 مشهد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 44,994 2,835,817,047 Rls. 75,842 $
300 11 1396 مشهد عراق 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 18,525 2,834,725,824 Rls. 76,608 $
مجموع کل
368,785,383,020 ريال
مجموع کل
10,747,220 دلار