آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 43,000 2,899,999,976 Rls. 86,490 $
102 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 88,410 2,828,105,141 Rls. 82,517 $
103 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 26,159 2,823,086,801 Rls. 75,863 $
104 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 53,595 2,788,531,098 Rls. 85,752 $
105 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 28,000 2,726,352,000 Rls. 84,000 $
106 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 79,440 2,707,664,736 Rls. 83,472 $
107 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 50,749 2,656,299,444 Rls. 81,918 $
108 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 20,120 2,653,334,800 Rls. 81,476 $
109 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 304,000 2,617,897,520 Rls. 74,480 $
110 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 42,388 2,486,534,007 Rls. 76,631 $
111 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 4,700 2,405,107,500 Rls. 70,500 $
112 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 22,548 2,305,152,399 Rls. 65,390 $
113 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 21,600 2,140,992,000 Rls. 64,800 $
114 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 21,600 2,126,865,600 Rls. 64,800 $
115 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 20,932 2,125,434,168 Rls. 60,704 $
116 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 34,728 2,120,590,307 Rls. 59,038 $
117 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 254,000 2,105,847,684 Rls. 59,718 $
118 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 60,360 2,066,066,670 Rls. 63,386 $
119 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 15,600 2,040,792,000 Rls. 62,400 $
120 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 20,250 2,036,947,500 Rls. 60,750 $
121 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 18,567 2,011,280,610 Rls. 53,846 $
122 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 7,500 2,005,165,800 Rls. 59,400 $
123 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 75,810 1,992,327,365 Rls. 61,187 $
124 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 14,670 1,903,146,640 Rls. 58,680 $
125 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 48,250 1,822,930,150 Rls. 49,330 $
126 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,000 1,815,646,000 Rls. 49,000 $
127 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 16,016 1,673,265,976 Rls. 46,448 $
128 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 17,510 1,648,220,974 Rls. 50,779 $
129 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 3,000 1,588,680,000 Rls. 45,000 $
130 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 50,100 1,524,689,390 Rls. 41,258 $
131 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 49,820 1,516,417,161 Rls. 41,258 $
132 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 16,016 1,507,237,600 Rls. 46,448 $
133 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 75,000 1,492,753,000 Rls. 46,000 $
134 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 50,670 1,470,480,088 Rls. 45,346 $
135 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 15,382 1,446,994,304 Rls. 44,608 $
136 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 14,014 1,386,501,830 Rls. 40,642 $
137 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 2,450 1,349,496,750 Rls. 36,750 $
138 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 42,930 1,345,494,528 Rls. 40,723 $
139 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 49,050 1,340,314,234 Rls. 40,852 $
140 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 9,040 1,339,383,040 Rls. 36,160 $
141 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,624 1,281,962,008 Rls. 39,507 $
142 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 60,975 1,244,411,119 Rls. 38,349 $
143 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 21,600 1,227,182,400 Rls. 36,720 $
144 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 8,110 1,209,979,560 Rls. 32,440 $
145 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 35,290 1,108,054,476 Rls. 29,644 $
146 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 37,390 1,107,637,010 Rls. 31,407 $
147 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,500 1,070,817,000 Rls. 33,000 $
148 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 10,143 1,058,754,704 Rls. 29,415 $
149 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,000 1,057,200,000 Rls. 30,000 $
150 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 9,944 1,054,144,252 Rls. 28,838 $
151 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 19,016 1,048,532,732 Rls. 32,313 $
152 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 7,490 986,013,560 Rls. 29,960 $
153 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151910 دستكش خانگي 2,000 974,315,520 Rls. 27,648 $
154 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 10,010 970,182,600 Rls. 29,030 $
155 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04031090 ک ک ک ماست 30,780 948,695,004 Rls. 29,241 $
156 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 61169200 ک ک از پنبه 6,000 937,790,745 Rls. 28,771 $
157 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 6,380 900,958,080 Rls. 25,520 $
158 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 39,975 888,740,154 Rls. 26,362 $
159 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,850 884,552,900 Rls. 26,950 $
160 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 6,090 880,330,040 Rls. 24,360 $
161 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 67,100 875,967,015 Rls. 23,485 $
162 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 500 860,116,860 Rls. 26,388 $
163 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,300 848,255,100 Rls. 23,100 $
164 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151910 دستكش خانگي 2,000 840,767,040 Rls. 25,910 $
165 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 8,008 836,969,736 Rls. 23,224 $
166 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 1,690 832,037,700 Rls. 25,350 $
167 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 24,240 803,528,922 Rls. 21,882 $
168 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,800 777,822,000 Rls. 22,800 $
169 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 25,050 766,883,075 Rls. 20,629 $
170 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 25,140 762,344,695 Rls. 20,629 $
171 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7,300 710,633,100 Rls. 21,900 $
172 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 11,980 699,751,800 Rls. 21,564 $
173 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 32,100 689,631,032 Rls. 21,269 $
174 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 24,070 673,085,488 Rls. 20,219 $
175 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 21,870 671,533,534 Rls. 18,371 $
176 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 11,050 644,992,920 Rls. 19,890 $
177 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 20,980 632,861,296 Rls. 17,623 $
178 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,200 623,904,000 Rls. 19,200 $
179 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 10,020 615,298,140 Rls. 18,036 $
180 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,450 597,657,900 Rls. 16,350 $
181 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 46,258 581,413,140 Rls. 16,520 $
182 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 44,205 549,069,576 Rls. 15,576 $
183 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 3,920 524,025,600 Rls. 15,680 $
184 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 24,075 500,860,540 Rls. 15,412 $
185 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,900 444,486,000 Rls. 13,300 $
186 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,200 428,934,000 Rls. 13,200 $
187 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 1,300 422,435,000 Rls. 13,000 $
188 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,300 407,257,730 Rls. 12,470 $
189 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 21,075 406,951,664 Rls. 12,412 $
190 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,000 389,388,000 Rls. 12,000 $
191 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 25,000 381,816,250 Rls. 11,750 $
192 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,500 370,692,000 Rls. 10,500 $
193 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,700 360,100,800 Rls. 10,200 $
194 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 2,770 359,546,000 Rls. 11,080 $
195 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 12,480 344,240,208 Rls. 10,608 $
196 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 663 327,399,450 Rls. 9,975 $
197 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151910 دستكش خانگي 1,100 320,146,560 Rls. 8,640 $
198 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,800 296,064,675 Rls. 8,400 $
199 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,116 289,762,280 Rls. 7,820 $
200 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,090 286,124,332 Rls. 8,476 $
مجموع کل
124,437,035,813 ريال
مجموع کل
3,652,113 دلار