آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 669,783 12,484,230,418 Rls. 384,745 $
102 2 1396 پرويزخان عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 39,780 12,338,931,880 Rls. 380,360 $
103 11 1396 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 802,500 12,182,642,300 Rls. 329,746 $
104 12 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,206,423 11,968,326,557 Rls. 320,641 $
105 5 1396 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 1,292,550 11,830,715,847 Rls. 361,905 $
106 1 1396 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,474,775 11,741,383,470 Rls. 362,055 $
107 12 1396 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 124,714 11,591,432,375 Rls. 311,785 $
108 4 1396 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 115,941 11,311,107,477 Rls. 347,823 $
109 3 1396 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,546,419 11,267,159,758 Rls. 347,239 $
110 11 1396 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 100,694 11,150,283,354 Rls. 302,082 $
111 5 1396 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 856,600 11,115,861,600 Rls. 339,200 $
112 12 1396 پرويزخان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 118,942 11,110,167,325 Rls. 297,355 $
113 5 1396 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 112,383 11,048,757,543 Rls. 337,149 $
114 5 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 160,356 10,853,874,976 Rls. 330,932 $
115 6 1396 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 108,561 10,791,501,099 Rls. 325,683 $
116 7 1396 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,392,763 10,770,343,820 Rls. 317,915 $
117 5 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 23,203 10,614,735,450 Rls. 324,229 $
118 1 1396 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 97,667 10,451,749,846 Rls. 322,268 $
119 7 1396 پرويزخان عراق 39011090 ک ک ک ساير: 225,825 10,397,723,580 Rls. 306,750 $
120 6 1396 پرويزخان عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 33,000 10,338,922,200 Rls. 313,500 $
121 12 1396 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 780,630 10,199,464,065 Rls. 273,210 $
122 3 1396 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 806,300 10,189,120,200 Rls. 314,000 $
123 2 1396 پرويزخان عراق 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 395,580 10,183,334,758 Rls. 313,914 $
124 4 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 130,812 10,074,073,270 Rls. 309,681 $
125 2 1396 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 855,460 10,028,238,880 Rls. 309,120 $
126 3 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 22,614 10,021,887,150 Rls. 308,865 $
127 10 1396 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 786,020 9,927,204,267 Rls. 274,551 $
128 3 1396 پرويزخان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 68,100 9,871,542,450 Rls. 304,200 $
129 4 1396 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 74,250 9,678,482,000 Rls. 297,000 $
130 10 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 90,236 9,642,418,762 Rls. 266,428 $
131 6 1396 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 696,505 9,584,616,530 Rls. 288,566 $
132 5 1396 پرويزخان عراق 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 72,900 9,553,566,240 Rls. 291,600 $
133 1 1396 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 1,471,269 9,540,757,122 Rls. 294,226 $
134 2 1396 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 95,434 9,287,084,394 Rls. 286,302 $
135 12 1396 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 150,083 9,252,643,657 Rls. 247,444 $
136 1 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 123,968 9,134,636,514 Rls. 281,631 $
137 4 1396 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 704,550 9,086,907,600 Rls. 279,232 $
138 6 1396 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 628,195 9,079,132,390 Rls. 272,866 $
139 11 1396 پرويزخان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 81,611 9,004,944,057 Rls. 244,833 $
140 3 1396 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 79,137 8,955,387,764 Rls. 275,978 $
141 5 1396 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 88,000 8,954,695,200 Rls. 272,800 $
142 11 1396 پرويزخان عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 149,550 8,854,059,360 Rls. 239,280 $
143 4 1396 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 89,606 8,745,321,174 Rls. 268,818 $
144 2 1396 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 205,440 8,742,718,224 Rls. 269,496 $
145 12 1396 پرويزخان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 77,487 8,687,972,475 Rls. 232,461 $
146 11 1396 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 628,600 8,659,651,704 Rls. 234,876 $
147 7 1396 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 86,957 8,471,391,301 Rls. 249,714 $
148 10 1396 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,010,235 8,411,317,510 Rls. 232,372 $
149 10 1396 پرويزخان عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 663,130 8,383,235,665 Rls. 231,645 $
150 3 1396 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 113,708 8,265,609,144 Rls. 254,707 $
151 6 1396 پرويزخان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 99,145 8,212,897,480 Rls. 247,862 $
152 6 1396 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,457,550 8,150,766,725 Rls. 245,378 $
153 6 1396 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 350,360 8,126,577,620 Rls. 245,252 $
154 12 1396 پرويزخان عراق 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 115,007 7,987,397,295 Rls. 214,593 $
155 6 1396 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 79,831 7,943,006,082 Rls. 239,493 $
156 3 1396 پرويزخان عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 81,385 7,922,519,868 Rls. 244,155 $
157 10 1396 پرويزخان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 73,000 7,910,541,000 Rls. 219,000 $
158 7 1396 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 389,715 7,899,838,263 Rls. 233,829 $
159 7 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 16,413 7,861,144,500 Rls. 232,650 $
160 4 1396 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 69,008 7,851,397,195 Rls. 241,526 $
161 12 1396 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 75,160 7,676,059,220 Rls. 206,380 $
162 1 1396 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 63,930 7,672,675,082 Rls. 236,633 $
163 6 1396 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 57,000 7,574,968,000 Rls. 228,000 $
164 1 1396 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 152,160 7,547,975,568 Rls. 232,733 $
165 12 1396 پرويزخان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 67,078 7,524,286,962 Rls. 201,234 $
166 12 1396 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 239,267 7,504,873,484 Rls. 201,103 $
167 4 1396 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 76,406 7,472,459,742 Rls. 229,218 $
168 3 1396 پرويزخان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 76,140 7,411,982,100 Rls. 228,420 $
169 6 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,219,364 7,374,176,270 Rls. 221,936 $
170 5 1396 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 260,230 7,305,075,344 Rls. 222,847 $
171 4 1396 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 795,772 7,260,273,947 Rls. 222,799 $
172 12 1396 پرويزخان عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 32,278 7,232,417,172 Rls. 193,668 $
173 3 1396 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 73,900 7,164,896,100 Rls. 220,800 $
174 10 1396 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 47,516 7,154,141,133 Rls. 198,435 $
175 7 1396 پرويزخان عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 300,928 7,152,609,438 Rls. 210,649 $
176 6 1396 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 80,300 7,125,883,200 Rls. 214,550 $
177 1 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,322,766 7,052,818,132 Rls. 217,508 $
178 1 1396 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 93,504 7,028,720,004 Rls. 216,735 $
179 11 1396 پرويزخان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 377,430 6,890,107,046 Rls. 187,250 $
180 12 1396 پرويزخان عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 125,000 6,842,305,000 Rls. 183,000 $
181 7 1396 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 68,810 6,839,240,390 Rls. 202,400 $
182 7 1396 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,335,700 6,836,288,514 Rls. 202,753 $
183 4 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,099,980 6,685,721,250 Rls. 205,498 $
184 6 1396 پرويزخان عراق 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 49,460 6,562,295,840 Rls. 197,840 $
185 6 1396 پرويزخان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 66,050 6,559,933,650 Rls. 198,150 $
186 11 1396 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 85,859 6,558,918,906 Rls. 177,894 $
187 1 1396 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 53,081 6,422,957,968 Rls. 198,081 $
188 2 1396 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 338,422 6,349,401,719 Rls. 195,723 $
189 12 1396 پرويزخان عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,463,169 6,295,433,098 Rls. 167,766 $
190 6 1396 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 488,700 6,283,080,200 Rls. 189,679 $
191 6 1396 پرويزخان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 62,482 6,254,881,170 Rls. 187,446 $
192 12 1396 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 64,832 6,194,599,601 Rls. 165,974 $
193 1 1396 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,040,565 6,133,865,380 Rls. 189,163 $
194 3 1396 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 74,245 6,022,789,900 Rls. 185,612 $
195 11 1396 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 460,365 5,924,298,020 Rls. 161,117 $
196 4 1396 پرويزخان عراق 08091000 زردآلو ,تازه 327,405 5,922,114,170 Rls. 181,850 $
197 5 1396 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 71,520 5,874,162,800 Rls. 178,800 $
198 1 1396 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 58,505 5,843,697,452 Rls. 180,152 $
199 12 1396 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 50,527 5,835,283,461 Rls. 156,619 $
200 5 1396 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,593,100 5,715,576,574 Rls. 174,532 $
مجموع کل
854,780,593,737 ريال
مجموع کل
25,217,863 دلار