آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 23,548 5,698,309,190 Rls. 155,414 $
202 4 1396 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 58,300 5,682,501,000 Rls. 174,900 $
203 4 1396 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 205,699 5,625,479,743 Rls. 172,932 $
204 11 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 74,760 5,585,168,560 Rls. 151,420 $
205 4 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 12,328 5,477,571,000 Rls. 168,300 $
206 7 1396 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 380,488 5,476,521,960 Rls. 163,332 $
207 1 1396 پرويزخان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 75,590 5,470,687,500 Rls. 168,732 $
208 3 1396 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 55,500 5,402,096,100 Rls. 166,500 $
209 5 1396 پرويزخان عراق 39011090 ک ک ک ساير: 123,400 5,384,380,880 Rls. 164,080 $
210 10 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,489,834 5,379,955,568 Rls. 148,983 $
211 6 1396 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 89,213 5,372,732,229 Rls. 161,641 $
212 6 1396 پرويزخان عراق 76071990 --- ساير 39,694 5,371,943,541 Rls. 162,019 $
213 2 1396 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 55,171 5,368,590,555 Rls. 165,513 $
214 12 1396 پرويزخان عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 489,945 5,320,042,800 Rls. 142,441 $
215 7 1396 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 65,820 5,314,900,950 Rls. 156,558 $
216 11 1396 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 69,496 5,293,094,502 Rls. 144,090 $
217 3 1396 پرويزخان عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 81,550 5,292,475,000 Rls. 163,100 $
218 6 1396 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 90,990 5,287,811,927 Rls. 159,307 $
219 2 1396 پرويزخان عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 324,284 5,259,238,320 Rls. 162,142 $
220 1 1396 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 54,600 5,246,852,400 Rls. 161,775 $
221 4 1396 پرويزخان عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 80,000 5,207,200,000 Rls. 160,000 $
222 7 1396 پرويزخان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 50,850 5,204,243,250 Rls. 152,550 $
223 6 1396 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 185,723 5,181,928,102 Rls. 155,999 $
224 5 1396 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 502,335 5,174,203,725 Rls. 157,697 $
225 4 1396 پرويزخان عراق 76071990 --- ساير 36,200 5,052,426,000 Rls. 155,400 $
226 11 1396 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 70,752 5,002,883,651 Rls. 136,295 $
227 10 1396 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 45,400 4,942,561,800 Rls. 136,200 $
228 11 1396 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 44,500 4,933,364,700 Rls. 133,500 $
229 2 1396 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 50,184 4,884,823,848 Rls. 150,552 $
230 2 1396 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 94,831 4,871,101,056 Rls. 150,158 $
231 11 1396 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 73,406 4,773,644,844 Rls. 130,308 $
232 11 1396 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,760,064 4,666,887,637 Rls. 126,244 $
233 6 1396 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 10,286 4,651,181,010 Rls. 140,310 $
234 11 1396 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 41,658 4,595,389,956 Rls. 124,182 $
235 2 1396 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 47,200 4,593,715,800 Rls. 141,600 $
236 12 1396 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 351,920 4,571,379,554 Rls. 123,168 $
237 6 1396 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 45,316 4,537,543,760 Rls. 136,351 $
238 10 1396 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 50,133 4,533,675,688 Rls. 125,332 $
239 2 1396 پرويزخان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 46,410 4,516,925,670 Rls. 139,230 $
240 3 1396 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 165,026 4,498,079,995 Rls. 138,618 $
241 12 1396 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 63,901 4,480,180,115 Rls. 119,859 $
242 3 1396 پرويزخان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 39,221 4,454,643,610 Rls. 137,273 $
243 4 1396 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 45,626 4,453,948,410 Rls. 136,878 $
244 5 1396 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 82,949 4,414,380,279 Rls. 134,823 $
245 1 1396 پرويزخان عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 45,368 4,413,093,192 Rls. 136,086 $
246 1 1396 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 169,039 4,401,772,018 Rls. 135,726 $
247 2 1396 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 164,060 4,392,666,452 Rls. 135,406 $
248 7 1396 پرويزخان عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 9,200 4,371,729,600 Rls. 128,800 $
249 12 1396 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 38,920 4,333,418,940 Rls. 116,760 $
250 2 1396 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 76,322 4,313,036,931 Rls. 132,951 $
251 5 1396 پرويزخان عراق 76071990 --- ساير 30,541 4,310,341,611 Rls. 131,343 $
252 4 1396 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,471,050 4,296,480,080 Rls. 131,896 $
253 2 1396 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 66,000 4,281,596,000 Rls. 132,000 $
254 1 1396 پرويزخان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 43,700 4,249,999,800 Rls. 131,059 $
255 7 1396 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 178,200 4,243,162,840 Rls. 124,740 $
256 3 1396 پرويزخان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 516,500 4,189,714,250 Rls. 129,125 $
257 5 1396 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 64,349 4,181,790,986 Rls. 127,505 $
258 2 1396 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 75,054 4,180,492,450 Rls. 128,870 $
259 11 1396 پرويزخان عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 249,600 4,155,820,712 Rls. 112,319 $
260 10 1396 پرويزخان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 236,815 4,142,181,872 Rls. 114,527 $
261 12 1396 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 54,668 4,084,840,223 Rls. 109,529 $
262 6 1396 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 48,800 4,077,240,000 Rls. 122,000 $
263 12 1396 پرويزخان عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 35,866 4,041,134,370 Rls. 107,598 $
264 2 1396 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 35,537 4,034,549,651 Rls. 124,379 $
265 2 1396 پرويزخان عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 62,000 4,023,456,000 Rls. 124,000 $
266 11 1396 پرويزخان عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 60,924 4,016,153,556 Rls. 109,663 $
267 3 1396 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,220,600 3,971,128,266 Rls. 122,378 $
268 5 1396 پرويزخان عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 60,000 3,924,920,000 Rls. 120,000 $
269 6 1396 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 207,309 3,880,999,121 Rls. 116,888 $
270 5 1396 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 39,187 3,851,180,799 Rls. 117,561 $
271 4 1396 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 54,501 3,792,227,813 Rls. 116,516 $
272 5 1396 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 61,336 3,769,315,435 Rls. 114,998 $
273 3 1396 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,145,000 3,715,526,670 Rls. 114,500 $
274 11 1396 پرويزخان عراق 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 33,054 3,668,203,818 Rls. 99,162 $
275 10 1396 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 53,928 3,657,365,179 Rls. 100,963 $
276 12 1396 پرويزخان عراق 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 24,340 3,642,724,400 Rls. 97,360 $
277 3 1396 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 93,500 3,640,216,800 Rls. 112,200 $
278 4 1396 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 124,035 3,636,927,964 Rls. 111,631 $
279 12 1396 پرويزخان عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 7,952 3,635,456,580 Rls. 96,444 $
280 11 1396 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 28,010 3,625,802,055 Rls. 98,685 $
281 5 1396 پرويزخان عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 9,180 3,604,519,440 Rls. 110,160 $
282 12 1396 پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 56,630 3,598,816,377 Rls. 96,271 $
283 6 1396 پرويزخان عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,940 3,582,227,520 Rls. 107,680 $
284 1 1396 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 314,600 3,560,799,600 Rls. 109,788 $
285 1 1396 پرويزخان عراق 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 137,200 3,559,512,168 Rls. 109,754 $
286 4 1396 پرويزخان عراق 39011090 ک ک ک ساير: 91,000 3,556,704,000 Rls. 109,200 $
287 3 1396 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 59,580 3,526,710,467 Rls. 108,692 $
288 9 1396 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 246,470 3,508,648,332 Rls. 98,588 $
289 3 1396 پرويزخان عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 11,740 3,505,723,664 Rls. 108,008 $
290 11 1396 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,327 3,469,387,090 Rls. 93,835 $
291 5 1396 پرويزخان عراق 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 7,580 3,465,773,080 Rls. 106,120 $
292 12 1396 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 69,252 3,417,885,110 Rls. 91,374 $
293 11 1396 پرويزخان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 30,490 3,383,273,550 Rls. 91,470 $
294 12 1396 پرويزخان عراق 04090000 عسل طبيعي 14,663 3,368,074,325 Rls. 90,403 $
295 1 1396 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 34,200 3,327,166,800 Rls. 102,585 $
296 6 1396 پرويزخان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 28,230 3,263,718,045 Rls. 98,805 $
297 6 1396 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 109,065 3,263,208,228 Rls. 98,158 $
298 11 1396 پرويزخان عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 24,450 3,252,515,040 Rls. 88,020 $
299 1 1396 پرويزخان عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,304 3,230,831,424 Rls. 99,629 $
300 12 1396 پرويزخان عراق 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 43,156 3,229,850,840 Rls. 86,312 $
مجموع کل
436,328,677,719 ريال
مجموع کل
12,846,126 دلار