آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,846 1,600,455,136 Rls. 43,384 $
102 4 1396 تبريز گرجستان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 12,255 1,592,904,900 Rls. 49,020 $
103 8 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 108,470 1,579,492,920 Rls. 44,900 $
104 9 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 118,570 1,568,317,020 Rls. 44,300 $
105 4 1396 تبريز گرجستان 39011090 ک ک ک ساير: 45,000 1,567,041,750 Rls. 48,150 $
106 3 1396 تبريز گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,562,852,700 Rls. 48,150 $
107 6 1396 تبريز گرجستان 39011090 ک ک ک ساير: 45,000 1,561,140,000 Rls. 47,250 $
108 3 1396 تبريز گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 1,557,312,000 Rls. 48,000 $
109 5 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 9,398 1,546,487,890 Rls. 46,990 $
110 4 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,305 1,543,324,640 Rls. 47,347 $
111 2 1396 تبريز گرجستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 12,431 1,539,855,085 Rls. 47,466 $
112 7 1396 تبريز گرجستان 40151910 دستكش خانگي 4,178 1,539,609,120 Rls. 45,360 $
113 6 1396 تبريز گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 18,550 1,532,230,000 Rls. 46,375 $
114 12 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 31,435 1,527,651,488 Rls. 40,864 $
115 7 1396 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 14,743 1,508,872,335 Rls. 44,229 $
116 1 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 227,480 1,505,330,980 Rls. 46,425 $
117 12 1396 تبريز گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 46,900 1,475,911,325 Rls. 39,395 $
118 2 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 109,570 1,475,267,097 Rls. 45,473 $
119 6 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,860 1,468,128,814 Rls. 44,207 $
120 5 1396 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 29,298 1,436,492,973 Rls. 43,947 $
121 8 1396 تبريز گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 70,130 1,430,809,755 Rls. 40,847 $
122 5 1396 تبريز گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 14,559 1,428,456,285 Rls. 43,677 $
123 5 1396 تبريز گرجستان 40151910 دستكش خانگي 4,370 1,415,188,800 Rls. 43,200 $
124 12 1396 تبريز گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,020 1,412,469,345 Rls. 37,471 $
125 5 1396 تبريز گرجستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,178 1,408,538,940 Rls. 43,068 $
126 2 1396 تبريز گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 21,524 1,396,261,880 Rls. 43,048 $
127 6 1396 تبريز گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,940 1,387,127,580 Rls. 41,820 $
128 4 1396 تبريز گرجستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 4,788 1,370,175,743 Rls. 42,101 $
129 12 1396 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 104,595 1,365,622,785 Rls. 36,607 $
130 12 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 9,987 1,363,884,100 Rls. 36,460 $
131 12 1396 تبريز گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 23,687 1,329,354,950 Rls. 35,530 $
132 12 1396 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 23,473 1,315,668,567 Rls. 35,209 $
133 3 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 124,160 1,297,864,050 Rls. 40,000 $
134 11 1396 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 99,007 1,275,765,073 Rls. 34,651 $
135 2 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 9,691 1,250,922,695 Rls. 38,555 $
136 11 1396 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 96,523 1,242,211,987 Rls. 33,783 $
137 9 1396 تبريز گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,396 1,237,098,594 Rls. 35,094 $
138 11 1396 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,236,321,540 Rls. 33,458 $
139 12 1396 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,718 1,228,589,019 Rls. 32,997 $
140 8 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,873 1,200,309,225 Rls. 34,365 $
141 1 1396 تبريز گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,692 1,190,713,140 Rls. 36,730 $
142 7 1396 تبريز گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 11,596 1,186,792,620 Rls. 34,788 $
143 2 1396 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,131 1,180,840,635 Rls. 36,393 $
144 6 1396 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,782 1,169,791,429 Rls. 35,310 $
145 9 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,570 1,168,758,180 Rls. 32,850 $
146 8 1396 تبريز گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 22,232 1,166,012,820 Rls. 33,348 $
147 10 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 10,640 1,158,344,880 Rls. 31,920 $
148 11 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,350 1,147,359,600 Rls. 31,050 $
149 5 1396 تبريز گرجستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 3,548 1,146,832,216 Rls. 35,115 $
150 7 1396 تبريز گرجستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,464 1,136,015,680 Rls. 33,856 $
151 7 1396 تبريز گرجستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,007 1,122,699,534 Rls. 33,077 $
152 12 1396 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,112,461,875 Rls. 29,925 $
153 8 1396 تبريز گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 9,946 1,048,063,674 Rls. 29,838 $
154 5 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 84,400 1,046,574,895 Rls. 31,959 $
155 11 1396 تبريز گرجستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 71,530 1,045,883,048 Rls. 28,612 $
156 2 1396 تبريز گرجستان 43040000 پوستهاي نرم بدلي واشياء ساخته شده ازآنها 6,400 1,038,208,000 Rls. 31,995 $
157 6 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 79,900 1,027,329,220 Rls. 30,886 $
158 7 1396 تبريز گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,020,891,375 Rls. 29,925 $
159 8 1396 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,018,460,925 Rls. 29,588 $
160 3 1396 تبريز گرجستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10,420 1,014,418,260 Rls. 31,260 $
161 7 1396 تبريز گرجستان 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 2,134 1,014,051,192 Rls. 29,876 $
162 4 1396 تبريز گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,720 1,006,533,600 Rls. 30,880 $
163 6 1396 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 20,185 1,000,368,600 Rls. 30,278 $
164 11 1396 تبريز گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,000 997,704,000 Rls. 27,000 $
165 10 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 71,492 995,057,400 Rls. 27,620 $
166 1 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,040 976,731,360 Rls. 30,120 $
167 8 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,184 968,003,460 Rls. 27,540 $
168 8 1396 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 78,605 961,957,080 Rls. 27,512 $
169 6 1396 تبريز گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,950 960,853,496 Rls. 28,870 $
170 8 1396 تبريز گرجستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 18,300 959,789,250 Rls. 27,450 $
171 12 1396 تبريز گرجستان 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 21,300 956,327,400 Rls. 25,560 $
172 6 1396 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 951,216,750 Rls. 28,462 $
173 7 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 72,680 943,587,600 Rls. 27,800 $
174 4 1396 تبريز گرجستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,600 938,736,000 Rls. 28,800 $
175 12 1396 تبريز گرجستان 70193910 پشم شيشه 27,900 937,931,958 Rls. 25,110 $
176 3 1396 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 935,520,705 Rls. 28,823 $
177 1 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 77,805 929,920,392 Rls. 28,673 $
178 2 1396 تبريز گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 9,536 927,900,480 Rls. 28,608 $
179 5 1396 تبريز گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 923,118,750 Rls. 28,125 $
180 1 1396 تبريز گرجستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6,415 919,098,292 Rls. 28,334 $
181 1 1396 تبريز گرجستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 17,500 919,050,300 Rls. 28,350 $
182 10 1396 تبريز گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 8,411 909,372,087 Rls. 25,233 $
183 12 1396 تبريز گرجستان 08062040 انگور آفتاب? دانه دار تازه ?ا خشک کرده 22,000 905,443,000 Rls. 24,200 $
184 8 1396 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 17,070 902,626,320 Rls. 25,680 $
185 4 1396 تبريز گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,081 889,543,710 Rls. 27,379 $
186 12 1396 تبريز گرجستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,700 858,315,150 Rls. 22,770 $
187 9 1396 تبريز گرجستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 45,400 848,174,311 Rls. 24,061 $
188 3 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 71,090 843,663,000 Rls. 26,000 $
189 2 1396 تبريز گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 7,207 841,577,965 Rls. 25,945 $
190 4 1396 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 7,113 826,124,505 Rls. 25,397 $
191 7 1396 تبريز گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 65,700 818,236,278 Rls. 24,309 $
192 2 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 72,187 804,411,200 Rls. 24,800 $
193 5 1396 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,648 802,625,714 Rls. 24,510 $
194 2 1396 تبريز گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 60,156 801,989,052 Rls. 24,726 $
195 9 1396 تبريز گرجستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 799,948,000 Rls. 22,700 $
196 1 1396 تبريز گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 67,505 798,766,856 Rls. 24,634 $
197 3 1396 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 16,340 795,360,081 Rls. 24,510 $
198 5 1396 تبريز گرجستان 39012090 ک ک ک ساير: 22,500 790,189,650 Rls. 24,075 $
199 11 1396 تبريز گرجستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,221 789,469,665 Rls. 21,363 $
200 9 1396 تبريز گرجستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 4,832 783,235,026 Rls. 22,227 $
مجموع کل
115,360,300,727 ريال
مجموع کل
3,379,908 دلار