آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 تبريز گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 7,290 782,071,200 Rls. 21,870 $
202 2 1396 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,917 767,867,132 Rls. 23,668 $
203 12 1396 تبريز گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 10,100 761,439,000 Rls. 20,200 $
204 3 1396 تبريز گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 759,189,600 Rls. 23,400 $
205 12 1396 تبريز گرجستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,800 755,901,600 Rls. 20,400 $
206 2 1396 تبريز گرجستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 10,935 745,049,972 Rls. 22,964 $
207 8 1396 تبريز گرجستان 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 7,001 738,234,447 Rls. 21,003 $
208 10 1396 تبريز گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 20,000 725,780,000 Rls. 20,000 $
209 12 1396 تبريز گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,351 721,772,949 Rls. 19,351 $
210 9 1396 تبريز گرجستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,275 719,921,892 Rls. 20,428 $
211 1 1396 تبريز گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 22,200 719,901,600 Rls. 22,200 $
212 12 1396 تبريز گرجستان 84193200 خشک کننده هابرا ي چوب, خميرکاغذ,کاغذيامقوا 7,700 718,005,750 Rls. 19,250 $
213 5 1396 تبريز گرجستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 1,998 717,779,502 Rls. 21,978 $
214 5 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 61,000 715,232,100 Rls. 21,900 $
215 7 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,380 714,057,000 Rls. 21,000 $
216 2 1396 تبريز گرجستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 7,300 710,414,100 Rls. 21,900 $
217 9 1396 تبريز گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 13,298 709,893,783 Rls. 19,947 $
218 12 1396 تبريز گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 31,510 709,326,410 Rls. 18,974 $
219 3 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 55,730 705,517,200 Rls. 21,740 $
220 8 1396 تبريز گرجستان 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 4,755 702,598,920 Rls. 20,040 $
221 4 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 59,045 697,126,800 Rls. 21,440 $
222 8 1396 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 56,850 695,698,605 Rls. 19,897 $
223 4 1396 تبريز گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 7,033 687,721,905 Rls. 21,099 $
224 10 1396 تبريز گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 22,720 684,915,144 Rls. 19,084 $
225 4 1396 تبريز گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 525,709 683,934,799 Rls. 21,025 $
226 12 1396 تبريز گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 33,020 683,055,975 Rls. 18,161 $
227 10 1396 تبريز گرجستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 45,800 681,144,530 Rls. 18,770 $
228 12 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 47,800 678,577,000 Rls. 18,200 $
229 9 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 47,170 661,745,100 Rls. 18,700 $
230 9 1396 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 52,820 652,216,474 Rls. 18,486 $
231 9 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,650 645,286,200 Rls. 18,200 $
232 2 1396 تبريز گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 18,154 644,826,528 Rls. 19,872 $
233 11 1396 تبريز گرجستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 5,820 641,148,660 Rls. 17,460 $
234 6 1396 تبريز گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 479,380 636,548,581 Rls. 19,171 $
235 9 1396 تبريز گرجستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,901 630,032,067 Rls. 17,703 $
236 12 1396 تبريز گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,600 626,623,200 Rls. 16,800 $
237 12 1396 تبريز گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 45,250 624,337,450 Rls. 16,742 $
238 3 1396 تبريز گرجستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 6,410 624,032,730 Rls. 19,230 $
239 8 1396 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,931 620,110,209 Rls. 17,793 $
240 12 1396 تبريز گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 6,620 617,298,450 Rls. 16,550 $
241 12 1396 تبريز گرجستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 3,550 610,986,950 Rls. 16,330 $
242 9 1396 تبريز گرجستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 18,150 608,711,568 Rls. 17,242 $
243 11 1396 تبريز گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 5,480 604,579,218 Rls. 16,440 $
244 2 1396 تبريز گرجستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 6,170 600,445,890 Rls. 18,510 $
245 4 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 62,551 600,317,250 Rls. 18,450 $
246 9 1396 تبريز گرجستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 76,940 597,740,736 Rls. 16,924 $
247 12 1396 تبريز گرجستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 5,300 593,054,100 Rls. 15,900 $
248 1 1396 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,029 586,706,106 Rls. 18,087 $
249 8 1396 تبريز گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 45,000 577,546,320 Rls. 16,650 $
250 3 1396 تبريز گرجستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 3,867 577,362,904 Rls. 17,788 $
251 3 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 5,910 575,356,230 Rls. 17,730 $
252 3 1396 تبريز گرجستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 5,900 574,258,800 Rls. 17,700 $
253 8 1396 تبريز گرجستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 6,500 571,171,250 Rls. 16,250 $
254 8 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 47,840 567,573,800 Rls. 16,200 $
255 10 1396 تبريز گرجستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 3,150 563,220,000 Rls. 15,750 $
256 12 1396 تبريز گرجستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 15,870 562,319,724 Rls. 15,076 $
257 8 1396 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 5,434 558,718,446 Rls. 16,302 $
258 8 1396 تبريز گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 8,777 555,689,594 Rls. 15,798 $
259 12 1396 تبريز گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,294 555,500,505 Rls. 14,847 $
260 12 1396 تبريز گرجستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 958 553,742,000 Rls. 14,800 $
261 4 1396 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 47,966 545,451,515 Rls. 16,787 $
262 12 1396 تبريز گرجستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 44,880 545,227,254 Rls. 14,586 $
263 3 1396 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,557 541,000,848 Rls. 16,671 $
264 7 1396 تبريز گرجستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,463 539,491,293 Rls. 15,741 $
265 3 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 3,318 538,399,400 Rls. 16,590 $
266 5 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 47,690 524,671,000 Rls. 16,000 $
267 5 1396 تبريز گرجستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,992 521,498,912 Rls. 15,968 $
268 9 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,880 516,074,640 Rls. 14,640 $
269 7 1396 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 10,157 514,287,895 Rls. 15,235 $
270 4 1396 تبريز گرجستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,586 512,594,730 Rls. 15,777 $
271 1 1396 تبريز گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,500 512,042,310 Rls. 15,795 $
272 12 1396 تبريز گرجستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 4,548 508,300,020 Rls. 13,644 $
273 12 1396 تبريز گرجستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,370 508,128,600 Rls. 13,480 $
274 8 1396 تبريز گرجستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 65,530 506,672,835 Rls. 14,415 $
275 6 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 46,900 499,910,200 Rls. 15,100 $
276 6 1396 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 47,320 494,881,480 Rls. 14,920 $
277 11 1396 تبريز گرجستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 60,315 490,101,481 Rls. 13,267 $
278 9 1396 تبريز گرجستان 70193910 پشم شيشه 15,263 486,422,073 Rls. 13,737 $
279 2 1396 تبريز گرجستان 70193910 پشم شيشه 11,873 478,425,021 Rls. 14,744 $
280 3 1396 تبريز گرجستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 7,300 473,682,400 Rls. 14,600 $
281 2 1396 تبريز گرجستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 9,000 473,106,420 Rls. 14,580 $
282 11 1396 تبريز گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,415 472,893,038 Rls. 12,878 $
283 10 1396 تبريز گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 326,188 470,505,727 Rls. 13,047 $
284 9 1396 تبريز گرجستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 4,398 467,573,013 Rls. 13,194 $
285 9 1396 تبريز گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,740 464,685,573 Rls. 13,057 $
286 12 1396 تبريز گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 85,318 449,941,948 Rls. 12,092 $
287 6 1396 تبريز گرجستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 449,428,500 Rls. 13,500 $
288 10 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 29,878 445,524,505 Rls. 12,295 $
289 11 1396 تبريز گرجستان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 440,652,000 Rls. 12,000 $
290 10 1396 تبريز گرجستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 30,414 439,534,774 Rls. 12,166 $
291 2 1396 تبريز گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 67,700 439,178,492 Rls. 13,540 $
292 6 1396 تبريز گرجستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 2,631 436,338,195 Rls. 13,155 $
293 8 1396 تبريز گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,295 428,740,830 Rls. 12,262 $
294 2 1396 تبريز گرجستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 8,717 424,139,925 Rls. 13,075 $
295 9 1396 تبريز گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,880 422,797,320 Rls. 11,880 $
296 5 1396 تبريز گرجستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 6,052 416,334,131 Rls. 12,709 $
297 10 1396 تبريز گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 20,570 410,573,746 Rls. 11,314 $
298 9 1396 تبريز گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 6,410 406,726,038 Rls. 11,538 $
299 10 1396 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 32,080 403,041,773 Rls. 11,227 $
300 12 1396 تبريز گرجستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,540 397,347,300 Rls. 10,620 $
مجموع کل
58,327,663,110 ريال
مجموع کل
1,681,196 دلار