آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (میلک)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 میلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 25,100 510,486,812 Rls. 5,690 $
102 1 1398 میلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 4,000 431,299,200 Rls. 4,800 $
103 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 27,251 369,264,952 Rls. 4,088 $
104 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 7,714 334,397,958 Rls. 3,702 $
105 1 1398 میلک افغانستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 11,600 333,297,240 Rls. 3,690 $
106 1 1398 میلک افغانستان 87042290 ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون آماده 102,356 315,173,618 Rls. 2,863 $
107 1 1398 میلک افغانستان 08105000 کيوي، تازه 4,045 315,023,790 Rls. 3,405 $
108 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 25202000 گچ 141,778 265,870,052 Rls. 2,835 $
109 1 1398 میلک افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 59,640 262,629,406 Rls. 2,386 $
110 1 1398 میلک افغانستان 96032900 فرچه ريش ترا شي، بروس مو، بروس ناخن، بروس مژه و ساير بروسهاي آرايشي مورد استفاده اشخاص 1,100 248,404,750 Rls. 2,750 $
111 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 25059000 شن و ماسه طبيعي، (به استثناي شن و ماسه هاي فلزي فصل 26)، غير مذکور در جاي ديگر 454,674 212,118,353 Rls. 2,183 $
112 1 1398 میلک افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,687 210,211,617 Rls. 2,343 $
113 1 1398 میلک افغانستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 25,370 195,486,096 Rls. 1,776 $
114 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 1,000 165,106,500 Rls. 1,500 $
115 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال)، ارد چوب 1,200 53,831,400 Rls. 600 $
مجموع کل
4,222,601,744 ريال
مجموع کل
44,611 دلار