آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران-ایلام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1398 مهران-ایلام عراق 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 970 543,238,606 Rls. 6,014 $
202 1 1398 مهران-ایلام عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 1,562 540,531,258 Rls. 5,421 $
203 1 1398 مهران-ایلام عراق 74112900 لوله ا زآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 1,000 538,314,000 Rls. 6,000 $
204 1 1398 مهران-ایلام عراق 94056000 چراغ هاي تبليغاتي،علائم نورا ني، تابلوهاي نورا ني را هنما و اشياء همانند 1,380 510,699,360 Rls. 5,520 $
205 1 1398 مهران-ایلام عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,400 478,870,280 Rls. 4,351 $
206 1 1398 مهران-ایلام عراق 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 23,000 475,947,004 Rls. 4,324 $
207 1 1398 مهران-ایلام عراق 62053000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 500 471,969,025 Rls. 5,225 $
208 1 1398 مهران-ایلام عراق 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 3,100 460,316,584 Rls. 5,096 $
209 1 1398 مهران-ایلام عراق 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 3,322 455,780,577 Rls. 5,013 $
210 1 1398 مهران-ایلام عراق 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 1,000 440,284,000 Rls. 4,000 $
211 1 1398 مهران-ایلام عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,688 439,480,938 Rls. 4,369 $
212 1 1398 مهران-ایلام عراق 84031000 ديگ هاي آب گرم براي حرا رت مرکزي 500 421,384,785 Rls. 4,665 $
213 1 1398 مهران-ایلام عراق 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 1,520 414,507,246 Rls. 3,795 $
214 1 1398 مهران-ایلام عراق 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 500 406,480,500 Rls. 4,500 $
215 1 1398 مهران-ایلام عراق 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 1,300 403,481,034 Rls. 4,092 $
216 1 1398 مهران-ایلام عراق 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 2,200 377,763,672 Rls. 3,432 $
217 1 1398 مهران-ایلام عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 1,500 363,411,250 Rls. 3,750 $
218 1 1398 مهران-ایلام عراق 74153300 پيچ - پيچ مهره خور و مهره حديده شده 2,180 357,432,792 Rls. 3,900 $
219 1 1398 مهران-ایلام عراق 85014010 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous) باجريان متناوب، تك فاز 500 339,637,040 Rls. 3,760 $
220 1 1398 مهران-ایلام عراق 84254100 سيستم بالابر ثابت از نوعي که درتعميرگاه ها بکار مي روند 500 330,213,000 Rls. 3,000 $
221 1 1398 مهران-ایلام عراق 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 730 329,700,850 Rls. 3,650 $
222 1 1398 مهران-ایلام عراق 84161000 مشعل هاي کوره براي سوخت مايع 2,100 324,502,740 Rls. 3,540 $
223 1 1398 مهران-ایلام عراق 84238290 ساير ماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول الکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 600 322,988,400 Rls. 2,934 $
224 1 1398 مهران-ایلام عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 9,200 318,724,510 Rls. 3,552 $
225 1 1398 مهران-ایلام عراق 84501290 ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 480 317,004,480 Rls. 2,880 $
226 1 1398 مهران-ایلام عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 5,600 301,455,840 Rls. 3,360 $
227 1 1398 مهران-ایلام عراق 62114900 لباس هاي زنانه يا دخترا نه، ا ز ساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 200 295,827,200 Rls. 3,198 $
228 1 1398 مهران-ایلام عراق 84792000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا ستخرا ج يا تهيه چربي ها يا روغن هاي نباتي ثابت يا حيوا ني. 500 275,177,500 Rls. 2,500 $
229 1 1398 مهران-ایلام عراق 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 480 274,992,000 Rls. 2,508 $
230 1 1398 مهران-ایلام عراق 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 1,000 273,723,250 Rls. 3,000 $
231 1 1398 مهران-ایلام عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,945 272,399,686 Rls. 2,768 $
232 1 1398 مهران-ایلام عراق 84314910 ناخن، كلنگ (آداپتور)، گوشه بيل 7,700 270,987,000 Rls. 3,000 $
233 1 1398 مهران-ایلام عراق 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيريني سازي يا بيسكويت سازي شماره 0519 7,350 267,091,500 Rls. 2,825 $
234 1 1398 مهران-ایلام عراق 40169100 کف پوش و پادري از کائوچوي ولکانيزه، غيرا سفنجي 768 265,874,004 Rls. 2,573 $
235 1 1398 مهران-ایلام عراق 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 969 265,766,971 Rls. 2,422 $
236 1 1398 مهران-ایلام عراق 87150000 کالسکه هاي بچه و اجزاء و قطعات آن ها 800 264,170,400 Rls. 2,400 $
237 1 1398 مهران-ایلام عراق 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 4,500 246,331,800 Rls. 2,238 $
238 1 1398 مهران-ایلام عراق 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم، براي کارکردن روي فلزات. 900 243,888,300 Rls. 2,700 $
239 1 1398 مهران-ایلام عراق 73249000 لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد 1,380 236,872,792 Rls. 2,152 $
240 1 1398 مهران-ایلام عراق 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 1,050 233,136,720 Rls. 2,520 $
241 1 1398 مهران-ایلام عراق 44111292 كفپوش روكش شده 3,600 231,149,100 Rls. 2,100 $
242 1 1398 مهران-ایلام عراق 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvc ويژه تابلوهاي تبليغاتي 510 220,474,440 Rls. 2,442 $
243 1 1398 مهران-ایلام عراق 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 500 220,142,000 Rls. 2,000 $
244 1 1398 مهران-ایلام عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 16,830 218,867,167 Rls. 2,423 $
245 1 1398 مهران-ایلام عراق 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 400 217,314,750 Rls. 2,028 $
246 1 1398 مهران-ایلام عراق 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 580 215,390,250 Rls. 2,385 $
247 1 1398 مهران-ایلام عراق 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 1,500 211,369,860 Rls. 2,340 $
248 1 1398 مهران-ایلام عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 480 211,336,320 Rls. 1,920 $
249 1 1398 مهران-ایلام عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 900 210,675,894 Rls. 1,914 $
250 1 1398 مهران-ایلام عراق 73129000 نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق. 1,500 203,240,250 Rls. 2,250 $
251 1 1398 مهران-ایلام عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 765 202,620,960 Rls. 2,243 $
252 1 1398 مهران-ایلام عراق 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,600 199,838,880 Rls. 2,160 $
253 1 1398 مهران-ایلام عراق 44119490 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,800 184,919,280 Rls. 2,047 $
254 1 1398 مهران-ایلام عراق 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 276 182,277,576 Rls. 2,018 $
255 1 1398 مهران-ایلام عراق 96100090 سنگ لوح و تابلو براي نوشتن يا رسامي، بجز وايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوتر يا چاپگر 500 180,658,000 Rls. 2,000 $
256 1 1398 مهران-ایلام عراق 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 1,426 179,665,657 Rls. 1,807 $
257 1 1398 مهران-ایلام عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 560 177,044,840 Rls. 1,960 $
258 1 1398 مهران-ایلام عراق 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 800 176,113,600 Rls. 1,600 $
259 1 1398 مهران-ایلام عراق 85068090 ساير قوه ها و باطريها غير از نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودكمه اي غير مذکور در جاي ديگر 146 175,365,959 Rls. 1,665 $
260 1 1398 مهران-ایلام عراق 48194000 کيسه وساک، ا زجمله کيسه هاي قيفي، ا زکاغذ يا مقوا که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,578 173,692,038 Rls. 1,578 $
261 1 1398 مهران-ایلام عراق 48189090 ساير اوات هاي سلولز يا ورقه هاي ا لياف سلولزي غير مذكور در جاي ديگر 500 166,402,800 Rls. 1,512 $
262 1 1398 مهران-ایلام عراق 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 350 156,624,575 Rls. 1,423 $
263 1 1398 مهران-ایلام عراق 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 1,500 151,752,720 Rls. 1,680 $
264 1 1398 مهران-ایلام عراق 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 495 145,448,600 Rls. 1,381 $
265 1 1398 مهران-ایلام عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 520 143,092,300 Rls. 1,300 $
266 1 1398 مهران-ایلام عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 950 140,517,920 Rls. 1,277 $
267 1 1398 مهران-ایلام عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 776 140,190,608 Rls. 1,552 $
268 1 1398 مهران-ایلام عراق 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 750 138,669,000 Rls. 1,260 $
269 1 1398 مهران-ایلام عراق 39252000 درب و پنجره و چارچوب آن ها و آستانه در ا ز مواد پلاستيکي 500 137,588,750 Rls. 1,523 $
270 1 1398 مهران-ایلام عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 400 137,426,990 Rls. 1,275 $
271 1 1398 مهران-ایلام عراق 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 200 132,085,200 Rls. 1,200 $
272 1 1398 مهران-ایلام عراق 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 200 132,085,200 Rls. 1,200 $
273 1 1398 مهران-ایلام عراق 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 200 132,085,200 Rls. 1,200 $
274 1 1398 مهران-ایلام عراق 94013000 نشيمنهاي گردا ن داراي وسيله تنظيم ا رتفاع 700 129,898,080 Rls. 1,387 $
275 1 1398 مهران-ایلام عراق 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 400 129,525,200 Rls. 1,400 $
276 1 1398 مهران-ایلام عراق 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 2,800 126,460,600 Rls. 1,400 $
277 1 1398 مهران-ایلام عراق 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 460 124,654,020 Rls. 1,380 $
278 1 1398 مهران-ایلام عراق 85164090 اتوي برقي 300 123,944,400 Rls. 1,126 $
279 1 1398 مهران-ایلام عراق 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 800 123,750,730 Rls. 1,370 $
280 1 1398 مهران-ایلام عراق 65061090 ساير كلاه هاي ايمني به استثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 100 121,169,450 Rls. 1,341 $
281 1 1398 مهران-ایلام عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 500 115,647,500 Rls. 1,250 $
282 1 1398 مهران-ایلام عراق 84241000 دستگاه هاي آتش نشان، حتي پرشده 500 112,911,250 Rls. 1,250 $
283 1 1398 مهران-ایلام عراق 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 1,164 110,181,071 Rls. 1,001 $
284 1 1398 مهران-ایلام عراق 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان، غير مخملي باف، آماده مصرف 247 107,388,830 Rls. 1,053 $
285 1 1398 مهران-ایلام عراق 76109090 اسکلت فلزي وقطعات اسکلت فلزي ازآلومينيوم که درجاي ديگرگفته نشده . 300 105,668,160 Rls. 1,170 $
286 1 1398 مهران-ایلام عراق 39241010 ظروف ملامين 631 104,793,596 Rls. 1,073 $
287 1 1398 مهران-ایلام عراق 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 227 102,523,415 Rls. 1,135 $
288 1 1398 مهران-ایلام عراق 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 7,800 102,162,099 Rls. 1,131 $
289 1 1398 مهران-ایلام عراق 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 1,250 97,143,900 Rls. 1,050 $
290 1 1398 مهران-ایلام عراق 84818016 --- شیرفلکه کشویی (gate valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ 670 96,832,688 Rls. 1,072 $
291 1 1398 مهران-ایلام عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 306 95,019,585 Rls. 935 $
292 1 1398 مهران-ایلام عراق 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 100 91,132,650 Rls. 828 $
293 1 1398 مهران-ایلام عراق 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 920 90,197,136 Rls. 984 $
294 1 1398 مهران-ایلام عراق 94049090 تختخواب واشياءهمانندفنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد)غيرازتشک وکيسه خواب 108 89,283,630 Rls. 855 $
295 1 1398 مهران-ایلام عراق 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 200 88,056,800 Rls. 800 $
296 1 1398 مهران-ایلام عراق 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 100 88,056,800 Rls. 800 $
297 1 1398 مهران-ایلام عراق 33019090 ساير اولئورزينهاي استخرا جي، بامحلول غليظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بي روغن اسانسي 600 87,853,800 Rls. 852 $
298 1 1398 مهران-ایلام عراق 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 220 87,386,320 Rls. 880 $
299 1 1398 مهران-ایلام عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 3,100 82,016,468 Rls. 889 $
300 1 1398 مهران-ایلام عراق 63025900 شستنيهاي سرميزا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده باشد (به استثناء کشباف ياقلاب باف) 200 81,296,100 Rls. 900 $
مجموع کل
23,031,439,856 ريال
مجموع کل
234,921 دلار