آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرویزخان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 پرویزخان عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 6,000 1,245,376,440 Rls. 13,860 $
102 1 1398 پرویزخان عراق 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 13,830 1,242,680,820 Rls. 13,830 $
103 1 1398 پرویزخان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 22,400 1,171,155,440 Rls. 10,640 $
104 1 1398 پرویزخان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 5,370 1,155,704,940 Rls. 10,740 $
105 1 1398 پرویزخان عراق 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 300 998,416,800 Rls. 9,071 $
106 1 1398 پرویزخان عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,000 924,596,400 Rls. 8,400 $
107 1 1398 پرویزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 2,500 898,540,000 Rls. 10,000 $
108 1 1398 پرویزخان عراق 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 2,000 880,568,000 Rls. 8,000 $
109 1 1398 پرویزخان عراق 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 12,495 878,916,935 Rls. 7,985 $
110 1 1398 پرویزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 103,000 825,532,500 Rls. 7,500 $
111 1 1398 پرویزخان عراق 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 1,500 812,961,000 Rls. 9,000 $
112 1 1398 پرویزخان عراق 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 4,800 780,442,560 Rls. 8,640 $
113 1 1398 پرویزخان عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 3,500 693,447,300 Rls. 6,300 $
114 1 1398 پرویزخان عراق 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 2,700 669,337,890 Rls. 7,410 $
115 1 1398 پرویزخان عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 4,560 659,040,384 Rls. 7,296 $
116 1 1398 پرویزخان عراق 25221000 آهک زنده 117,510 527,907,375 Rls. 5,875 $
117 1 1398 پرویزخان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 15,000 527,352,600 Rls. 5,700 $
118 1 1398 پرویزخان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 47,150 492,897,938 Rls. 4,478 $
119 1 1398 پرویزخان عراق 48229000 قرقره، ماسوره، دوک و تکيه گاه هاي همانند، ازخمير کاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 6,000 455,258,160 Rls. 5,040 $
120 1 1398 پرویزخان عراق 83113000 ميله هاي ا ندود شده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي براي لحيم کاري يا جوشكاري با شعله 2,500 406,480,500 Rls. 4,500 $
121 1 1398 پرویزخان عراق 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 85,800 403,815,624 Rls. 4,422 $
122 1 1398 پرویزخان عراق 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 40,000 399,580,000 Rls. 4,000 $
123 1 1398 پرویزخان عراق 25202000 گچ 170,000 279,707,000 Rls. 2,890 $
124 1 1398 پرویزخان عراق 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 3,000 227,629,080 Rls. 2,520 $
125 1 1398 پرویزخان عراق 83119000 مفتول، ميله، لوله،صفحه ا زفلزمعمولي يا از كربورهاي فلزي، ا ندود شده يا پرشده از مواد پاك كننده يا سيال كننده غير مذکور در جاي ديگر، مفتول وميله از پودر به هم فشرده فلزات معمولي 2,500 225,822,500 Rls. 2,500 $
126 1 1398 پرویزخان عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 1,200 224,544,840 Rls. 2,040 $
127 1 1398 پرویزخان عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 2,032 210,247,278 Rls. 2,332 $
128 1 1398 پرویزخان عراق 84641000 ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 500 185,036,000 Rls. 2,000 $
129 1 1398 پرویزخان عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 50 166,402,800 Rls. 1,512 $
130 1 1398 پرویزخان عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,000 154,099,400 Rls. 1,400 $
131 1 1398 پرویزخان عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 25,000 123,829,875 Rls. 1,125 $
132 1 1398 پرویزخان عراق 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 2,300 110,071,000 Rls. 1,000 $
133 1 1398 پرویزخان عراق 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 200 45,164,500 Rls. 500 $
134 1 1398 پرویزخان عراق 21069085 آدامس بدون قند 208 43,177,262 Rls. 478 $
مجموع کل
19,045,741,141 ريال
مجموع کل
192,984 دلار