آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 2,002,500 309,245,300,036 Rls. 2,809,508 $
2 1 1398 تبریز چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,566,125 191,957,040,301 Rls. 1,849,594 $
3 1 1398 تبریز چين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 561,000 64,774,442,304 Rls. 700,128 $
مجموع کل
565,976,782,641 ريال
مجموع کل
5,359,229 دلار