آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 3,706 110,088,250,126 Rls. 3,675,027 $
2 12 1394 بازرگان آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 224,173 85,436,284,847 Rls. 2,851,980 $
3 12 1394 بازرگان آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 26,567 77,310,375,657 Rls. 2,580,978 $
4 12 1394 بازرگان آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 709,445 73,484,243,671 Rls. 2,492,756 $
5 12 1394 بازرگان آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,174 43,297,449,095 Rls. 1,444,953 $
6 12 1394 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 172,817 40,734,960,629 Rls. 1,386,286 $
7 12 1394 بازرگان آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 309,430 36,449,904,097 Rls. 1,216,772 $
8 12 1394 بازرگان آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 156,215 34,930,406,396 Rls. 1,181,007 $
9 12 1394 بازرگان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 325,119 33,921,232,450 Rls. 1,132,388 $
10 12 1394 بازرگان آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 98,702 31,060,488,233 Rls. 1,036,957 $
11 12 1394 بازرگان آلمان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 167,579 29,610,820,503 Rls. 994,885 $
12 12 1394 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 115,425 19,627,549,959 Rls. 658,698 $
13 12 1394 بازرگان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 161,268 18,360,635,915 Rls. 620,094 $
14 12 1394 بازرگان آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 153,172 17,220,279,054 Rls. 586,880 $
15 12 1394 بازرگان آلمان 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 9,799 16,418,571,241 Rls. 548,110 $
16 12 1394 بازرگان آلمان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 130,740 16,370,888,062 Rls. 557,173 $
17 12 1394 بازرگان آلمان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 5,700 16,183,905,655 Rls. 540,238 $
18 12 1394 بازرگان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 42,650 15,473,843,515 Rls. 516,581 $
19 12 1394 بازرگان آلمان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 9,516 14,014,368,900 Rls. 467,926 $
20 12 1394 بازرگان آلمان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 81,510 13,930,546,130 Rls. 464,670 $
21 12 1394 بازرگان آلمان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 74,563 13,354,241,786 Rls. 447,954 $
22 12 1394 بازرگان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 80,225 11,983,478,733 Rls. 400,060 $
23 12 1394 بازرگان آلمان 27101920 گريس 94,355 10,987,695,763 Rls. 373,376 $
24 12 1394 بازرگان آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 28,170 10,453,790,248 Rls. 348,981 $
25 12 1394 بازرگان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 102,865 9,916,784,478 Rls. 331,134 $
26 12 1394 بازرگان آلمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 35,884 9,670,389,120 Rls. 322,884 $
27 12 1394 بازرگان آلمان 83023010 فنرگازي (gas spring) 30,242 9,528,624,000 Rls. 320,408 $
28 12 1394 بازرگان آلمان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 11,850 9,313,441,540 Rls. 311,358 $
29 12 1394 بازرگان آلمان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 109,525 9,287,358,287 Rls. 312,049 $
30 12 1394 بازرگان آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 212,000 9,252,833,280 Rls. 308,922 $
31 12 1394 بازرگان آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 85,688 8,718,913,940 Rls. 291,031 $
32 12 1394 بازرگان آلمان 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 4,379 8,487,092,615 Rls. 283,309 $
33 12 1394 بازرگان آلمان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 40,400 8,242,176,000 Rls. 273,000 $
34 12 1394 بازرگان آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 76,500 7,697,627,700 Rls. 256,965 $
35 12 1394 بازرگان آلمان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 100,950 7,617,687,000 Rls. 252,375 $
36 12 1394 بازرگان آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 20,531 7,594,050,011 Rls. 253,507 $
37 12 1394 بازرگان آلمان 33051000 شامپوها 39,240 7,537,811,370 Rls. 250,644 $
38 12 1394 بازرگان آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 88,030 7,355,654,463 Rls. 245,582 $
39 12 1394 بازرگان آلمان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 48,218 7,309,770,848 Rls. 244,018 $
40 12 1394 بازرگان آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 62,850 6,983,001,990 Rls. 233,294 $
41 12 1394 بازرگان آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 11,072 6,880,866,154 Rls. 229,722 $
42 12 1394 بازرگان آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 21,500 6,367,801,500 Rls. 212,600 $
43 12 1394 بازرگان آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 49,430 6,365,609,516 Rls. 213,146 $
44 12 1394 بازرگان آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 43,847 6,223,707,242 Rls. 212,561 $
45 12 1394 بازرگان آلمان 85078000 - ساير انباره ها 63,670 5,703,344,071 Rls. 194,068 $
46 12 1394 بازرگان آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 9,228 5,491,921,215 Rls. 183,327 $
47 12 1394 بازرگان آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 8,676 5,237,353,991 Rls. 175,495 $
48 12 1394 بازرگان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 38,627 5,182,430,729 Rls. 178,170 $
49 12 1394 بازرگان آلمان 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 25,000 5,069,503,875 Rls. 169,226 $
50 12 1394 بازرگان آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 11,819 5,064,376,851 Rls. 168,496 $
51 12 1394 بازرگان آلمان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 18,890 5,013,502,471 Rls. 173,178 $
52 12 1394 بازرگان آلمان 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 60,000 4,808,046,600 Rls. 160,536 $
53 12 1394 بازرگان آلمان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,351 4,761,254,413 Rls. 161,055 $
54 12 1394 بازرگان آلمان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,586 4,709,368,232 Rls. 157,250 $
55 12 1394 بازرگان آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 44,697 4,513,430,761 Rls. 150,791 $
56 12 1394 بازرگان آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 18,894 4,416,650,242 Rls. 147,467 $
57 12 1394 بازرگان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 13,820 4,159,967,117 Rls. 138,871 $
58 12 1394 بازرگان آلمان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 19,985 4,158,453,050 Rls. 138,829 $
59 12 1394 بازرگان آلمان 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 1,350 4,101,938,253 Rls. 136,950 $
60 12 1394 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 38,529 4,072,124,158 Rls. 136,623 $
61 12 1394 بازرگان آلمان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 33,302 4,040,760,326 Rls. 141,373 $
62 12 1394 بازرگان آلمان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 19,300 3,958,989,181 Rls. 132,156 $
63 12 1394 بازرگان آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,646 3,928,494,814 Rls. 131,138 $
64 12 1394 بازرگان آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 65,054 3,919,829,788 Rls. 130,108 $
65 12 1394 بازرگان آلمان 44111292 كفپوش روكش شده 103,520 3,867,848,518 Rls. 128,587 $
66 12 1394 بازرگان آلمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 30,143 3,814,938,863 Rls. 127,370 $
67 12 1394 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,319 3,725,188,727 Rls. 124,349 $
68 12 1394 بازرگان آلمان 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 2,500 3,721,179,150 Rls. 124,241 $
69 12 1394 بازرگان آلمان 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 3,150 3,625,520,997 Rls. 121,044 $
70 12 1394 بازرگان آلمان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 6,843 3,600,863,710 Rls. 120,221 $
71 12 1394 بازرگان آلمان 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 5,649 3,429,216,000 Rls. 114,498 $
72 12 1394 بازرگان آلمان 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 18,000 3,266,838,540 Rls. 109,076 $
73 12 1394 بازرگان آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,700 3,079,807,466 Rls. 102,832 $
74 12 1394 بازرگان آلمان 29291000 ايزوسياناتکها 11,675 3,067,258,400 Rls. 102,389 $
75 12 1394 بازرگان آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 10,990 2,884,209,482 Rls. 96,283 $
76 12 1394 بازرگان آلمان 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 11,500 2,875,611,000 Rls. 95,991 $
77 12 1394 بازرگان آلمان 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 2,250 2,858,742,904 Rls. 95,444 $
78 12 1394 بازرگان آلمان 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 6,539 2,849,841,792 Rls. 95,153 $
79 12 1394 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 11,111 2,770,178,740 Rls. 94,495 $
80 12 1394 بازرگان آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 20,475 2,742,093,900 Rls. 91,537 $
81 12 1394 بازرگان آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 40,000 2,740,153,000 Rls. 91,476 $
82 12 1394 بازرگان آلمان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 13,416 2,714,851,112 Rls. 90,646 $
83 12 1394 بازرگان آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 53,040 2,675,139,436 Rls. 90,503 $
84 12 1394 بازرگان آلمان 34011140 صابون طبي 35,168 2,606,918,220 Rls. 86,379 $
85 12 1394 بازرگان آلمان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 23,380 2,558,929,059 Rls. 85,423 $
86 12 1394 بازرگان آلمان 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 71,310 2,540,256,510 Rls. 84,801 $
87 12 1394 بازرگان آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 10,008 2,516,125,843 Rls. 83,970 $
88 12 1394 بازرگان آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 30,885 2,451,551,080 Rls. 81,847 $
89 12 1394 بازرگان آلمان 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 23,375 2,437,410,285 Rls. 81,377 $
90 12 1394 بازرگان آلمان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 14,047 2,404,515,990 Rls. 82,483 $
91 12 1394 بازرگان آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 26,040 2,395,761,060 Rls. 80,676 $
92 12 1394 بازرگان آلمان 32041510 گرانول مستربچ (Master Batch) 6,458 2,371,265,788 Rls. 79,333 $
93 12 1394 بازرگان آلمان 70199091 لوله ( غلاف ) عايق ا لکتريکي وحرا رتي ازالياف شيشه اي 3,868 2,293,283,246 Rls. 76,553 $
94 12 1394 بازرگان آلمان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 8,000 2,292,484,000 Rls. 76,528 $
95 12 1394 بازرگان آلمان 29181400 اسيد سيتريك 38,400 2,280,657,000 Rls. 76,131 $
96 12 1394 بازرگان آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 16,368 2,187,942,478 Rls. 73,039 $
97 12 1394 بازرگان آلمان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 20,000 2,184,578,550 Rls. 78,571 $
98 12 1394 بازرگان آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 24,030 2,176,613,370 Rls. 72,090 $
99 12 1394 بازرگان آلمان 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 17,400 2,159,589,600 Rls. 72,106 $
100 12 1394 بازرگان آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 16,960 2,134,950,251 Rls. 71,981 $
مجموع کل
1,143,669,465,923 ريال
مجموع کل
38,347,770 دلار