آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 5,000,000 32,598,852,000 Rls. 1,079,937 $
2 12 1394 اميرآباد اسپانيا 10011910 گندم دامي 3,497,877 20,285,453,545 Rls. 671,803 $
مجموع کل
52,884,305,545 ريال
مجموع کل
1,751,740 دلار