آمار کل " واردات از" کشور (افغانستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران افغانستان 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 24,500 5,871,888,585 Rls. 201,596 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران افغانستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,153 3,869,060,690 Rls. 130,101 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران افغانستان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 2,050 1,806,044,000 Rls. 60,300 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 126,100 1,248,563,977 Rls. 42,142 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران افغانستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 24,950 193,198,554 Rls. 6,406 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران افغانستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 912 95,727,562 Rls. 3,252 $
مجموع کل
13,084,483,368 ريال
مجموع کل
443,796 دلار