آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (دير)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 دير امارات متحده عربي 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 55 8,467,682 Rls. 300 $
102 12 1394 دير امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 84 8,223,372 Rls. 287 $
103 12 1394 دير امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 30 7,789,795 Rls. 265 $
104 12 1394 دير امارات متحده عربي 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 180 6,896,758 Rls. 242 $
105 12 1394 دير امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 70 6,307,314 Rls. 213 $
مجموع کل
37,684,921 ريال
مجموع کل
1,307 دلار