آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 1,557,467 189,173,224,153 Rls. 6,495,629 $
2 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 1,000,000 103,150,704,000 Rls. 3,424,342 $
3 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 217,062 102,660,841,430 Rls. 3,472,611 $
4 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 694,869 90,702,169,048 Rls. 3,010,543 $
5 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 37,706 54,042,236,746 Rls. 1,840,676 $
6 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 72,624 48,323,223,466 Rls. 1,678,243 $
7 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 604,800 47,841,787,657 Rls. 1,649,543 $
8 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 146,100 44,917,876,818 Rls. 1,503,658 $
9 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,015,400 40,776,924,761 Rls. 1,373,474 $
10 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,241 39,765,639,537 Rls. 1,350,781 $
11 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 319,471 39,072,256,618 Rls. 1,326,112 $
12 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 288,664 38,224,982,495 Rls. 1,265,988 $
13 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 1,968,000 38,216,704,821 Rls. 1,327,610 $
14 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 18,610 32,770,834,817 Rls. 1,110,714 $
15 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 390,000 31,551,521,817 Rls. 1,087,031 $
16 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 32,330 31,353,969,011 Rls. 1,100,178 $
17 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 21069020 ا مولسيفاير 435,520 26,809,050,893 Rls. 923,828 $
18 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 368,622 25,876,123,438 Rls. 883,219 $
19 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 199,975 24,566,926,407 Rls. 864,150 $
20 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,606 20,157,446,382 Rls. 669,571 $
21 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 124,247 20,001,510,108 Rls. 690,604 $
22 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 39,600 19,161,507,335 Rls. 643,748 $
23 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 465,360 16,880,334,073 Rls. 574,248 $
24 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 18032000 خمير کاکائو ,کلا يا جزئا چربي گرفته 150,000 16,797,939,703 Rls. 590,873 $
25 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 167,795 16,607,234,186 Rls. 567,131 $
26 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 40,060 16,302,612,646 Rls. 561,489 $
27 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 410,000 15,081,640,200 Rls. 507,628 $
28 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 53,959 15,049,558,181 Rls. 526,825 $
29 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 219,780 14,442,342,145 Rls. 484,722 $
30 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 85,738 13,567,085,072 Rls. 468,242 $
31 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 36,431 12,486,907,752 Rls. 434,420 $
32 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 84,600 12,272,547,372 Rls. 412,170 $
33 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 32,395 12,066,374,488 Rls. 417,067 $
34 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 178,800 11,416,252,152 Rls. 397,769 $
35 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29232010 لستينکها 259,105 9,860,468,356 Rls. 339,552 $
36 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 38123070 پايدا رکننده ها گريد فيلم هاي بسته بندي موا د غذا يي 36,000 9,801,993,600 Rls. 325,011 $
37 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 85,401 9,640,390,085 Rls. 321,818 $
38 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 40,000 9,349,726,755 Rls. 313,171 $
39 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 570 9,331,681,895 Rls. 311,513 $
40 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 15162020 روغنCBE ، CBR 134,400 9,140,455,668 Rls. 313,708 $
41 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 18,847 7,931,923,961 Rls. 271,331 $
42 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 164,500 7,904,942,944 Rls. 271,059 $
43 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 180,000 7,651,920,340 Rls. 255,439 $
44 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 614 7,048,712,538 Rls. 249,323 $
45 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 600,000 7,021,217,910 Rls. 234,423 $
46 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 140,000 6,986,978,010 Rls. 253,537 $
47 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 18,600 6,622,592,000 Rls. 225,115 $
48 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 178,564 6,482,864,490 Rls. 221,243 $
49 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 984 5,623,813,000 Rls. 186,262 $
50 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,281 5,460,484,886 Rls. 188,418 $
51 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 120,000 5,351,471,219 Rls. 181,038 $
52 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 259,200 4,831,877,427 Rls. 164,609 $
53 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 11,687 4,805,352,340 Rls. 162,991 $
54 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 26,840 4,789,282,004 Rls. 166,121 $
55 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 18,000 4,776,810,063 Rls. 163,394 $
56 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29089900 ساير مشتقات سولفونه ،نيتره ونيتروزه ،فنل هاوفنل -الكل ها غير از دي نوسب ونمکهاي آن 21,760 4,692,639,744 Rls. 155,468 $
57 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 217,600 4,491,671,696 Rls. 158,958 $
58 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 10,000 4,372,398,407 Rls. 145,961 $
59 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 41,844 4,335,831,792 Rls. 143,514 $
60 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,902 4,309,950,014 Rls. 146,165 $
61 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 7,416 4,283,114,086 Rls. 146,506 $
62 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 29,982 4,256,795,484 Rls. 149,230 $
63 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 20,000 4,079,760,200 Rls. 135,123 $
64 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 7,500 3,956,185,071 Rls. 138,818 $
65 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 100,000 3,913,228,312 Rls. 132,381 $
66 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 4,000 3,893,356,584 Rls. 136,950 $
67 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 29,534 3,838,347,234 Rls. 127,733 $
68 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 18,569 3,675,460,212 Rls. 122,350 $
69 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 5,524 3,647,087,352 Rls. 122,297 $
70 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29054420 پودرسوربيتول 60,000 3,481,639,560 Rls. 117,770 $
71 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 30,575 3,462,023,396 Rls. 118,157 $
72 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,656 3,309,832,430 Rls. 109,833 $
73 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 14,256 3,226,773,555 Rls. 111,226 $
74 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,820 2,976,612,578 Rls. 100,670 $
75 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 35,000 2,754,937,365 Rls. 93,189 $
76 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 32064910 --- گرانول مستربچ 72,000 2,752,429,891 Rls. 97,019 $
77 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,304 2,681,708,007 Rls. 89,884 $
78 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29054300 مانيتول 17,000 2,657,881,017 Rls. 89,906 $
79 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 7,600 2,366,019,522 Rls. 79,944 $
80 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 11,085 2,135,132,870 Rls. 70,796 $
81 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 9,490 2,118,526,462 Rls. 72,734 $
82 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 30,954 2,088,926,026 Rls. 69,409 $
83 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 13012000 صمغ عربي طبيعي 20,000 2,027,253,781 Rls. 68,863 $
84 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 18,030 1,979,561,700 Rls. 66,051 $
85 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 17,732 1,882,768,814 Rls. 64,401 $
86 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 18,000 1,848,132,343 Rls. 61,695 $
87 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 20098100 آب قرهکقاط 8,000 1,803,905,169 Rls. 60,218 $
88 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 4,500 1,800,155,036 Rls. 63,321 $
89 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 6,137 1,741,385,025 Rls. 57,639 $
90 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 28364000 کربنات هاي پتاسيم 38,375 1,720,502,026 Rls. 57,167 $
91 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 123,650 1,713,979,935 Rls. 57,967 $
92 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 10,000 1,687,143,900 Rls. 55,879 $
93 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 10,200 1,672,321,099 Rls. 57,415 $
94 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 3,000 1,629,289,710 Rls. 54,023 $
95 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 10,000 1,457,434,201 Rls. 48,653 $
96 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85044050 کنترل دور موتورInverter 5,947 1,448,392,583 Rls. 49,271 $
97 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,728 1,417,692,029 Rls. 47,947 $
98 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,474 1,377,255,489 Rls. 47,110 $
99 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,700 1,295,443,787 Rls. 44,435 $
100 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 2,498 1,159,121,864 Rls. 41,917 $
مجموع کل
1,555,923,256,576 ريال
مجموع کل
52,939,880 دلار