آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 37,742 31,644,565,291 Rls. 1,075,290 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 35,753 21,266,989,436 Rls. 713,442 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 145,072 14,272,393,575 Rls. 472,818 $
4 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 26,538 13,364,284,235 Rls. 445,244 $
5 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 17,923 11,204,534,122 Rls. 384,679 $
6 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 18,350 9,637,014,062 Rls. 320,277 $
7 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 59,165 8,925,650,251 Rls. 295,531 $
8 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 43,347 7,832,637,744 Rls. 259,342 $
9 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,760 7,714,530,366 Rls. 256,978 $
10 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 92,912 7,664,310,658 Rls. 253,796 $
11 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 9,460 7,590,893,551 Rls. 253,499 $
12 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 61,636 6,232,015,169 Rls. 212,855 $
13 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 23,798 5,614,866,452 Rls. 191,867 $
14 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 26,400 5,467,440,000 Rls. 181,474 $
15 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 30,719 4,946,811,804 Rls. 168,036 $
16 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 5,024 3,806,759,920 Rls. 129,282 $
17 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 78,030 3,052,264,796 Rls. 105,853 $
18 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 5,220 2,579,494,456 Rls. 85,459 $
19 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,282 2,459,094,788 Rls. 81,729 $
20 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,650 2,268,961,464 Rls. 75,171 $
21 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 25,564 2,234,865,617 Rls. 74,041 $
22 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 43,776 1,492,573,503 Rls. 50,532 $
23 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 1,000 422,702,000 Rls. 14,000 $
24 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 1,480 317,026,500 Rls. 10,500 $
25 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 702 162,988,200 Rls. 5,400 $
26 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 84146010 ---هود آشپزخانه 636 126,890,400 Rls. 4,200 $
27 12 1394 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 930 6,760,992 Rls. 224 $
مجموع کل
182,309,319,353 ريال
مجموع کل
6,121,519 دلار