آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 110,000 5,355,836,640 Rls. 178,200 $
2 12 1394 سهلان اندونزي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 20,096 4,393,361,520 Rls. 145,935 $
3 12 1394 سهلان اندونزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 50,000 4,240,047,500 Rls. 141,500 $
4 12 1394 سهلان اندونزي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 11,208 2,466,891,909 Rls. 82,351 $
5 12 1394 سهلان اندونزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 323 137,124,687 Rls. 4,578 $
مجموع کل
16,593,262,256 ريال
مجموع کل
552,563 دلار