آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 124,764,695 841,321,119,074 Rls. 28,733,696 $
2 12 1394 بندر امام خميني اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 59,790,000 739,832,736,335 Rls. 25,025,631 $
3 12 1394 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 430,440,253,055 Rls. 14,591,690 $
4 12 1394 بندر امام خميني اوكراين 10039000 جو باستثناي بذر 22,000,000 198,200,958,870 Rls. 6,864,058 $
5 12 1394 بندر امام خميني اوكراين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 12,500,000 65,508,403,078 Rls. 2,267,034 $
مجموع کل
2,275,303,470,412 ريال
مجموع کل
77,482,109 دلار