آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 10039000 جو باستثناي بذر 11,624,043 83,574,172,056 Rls. 2,776,825 $
2 12 1394 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 11,774,233 82,963,820,343 Rls. 2,770,407 $
مجموع کل
166,537,992,399 ريال
مجموع کل
5,547,232 دلار