آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 17,890 27,599,091,690 Rls. 921,444 $
2 12 1394 بازرگان ايالات متحده آمريكا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,648 3,548,140,518 Rls. 119,426 $
3 12 1394 بازرگان ايالات متحده آمريكا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 2,950 763,093,755 Rls. 25,474 $
4 12 1394 بازرگان ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 434 389,949,000 Rls. 13,020 $
مجموع کل
32,300,274,963 ريال
مجموع کل
1,079,364 دلار