آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 اصفهان ايتاليا 27101950 روغن صنعتي 214 72,854,100 Rls. 2,414 $
102 12 1394 اصفهان ايتاليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 35 59,731,544 Rls. 2,004 $
103 12 1394 اصفهان ايتاليا 85369030 ترمينال ريلي 97 57,131,488 Rls. 1,907 $
104 12 1394 اصفهان ايتاليا 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 60 52,274,928 Rls. 1,747 $
105 12 1394 اصفهان ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 314 51,030,946 Rls. 1,791 $
106 12 1394 اصفهان ايتاليا 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 20 39,375,242 Rls. 1,314 $
107 12 1394 اصفهان ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 14 37,094,210 Rls. 1,233 $
108 12 1394 اصفهان ايتاليا 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 550 25,921,542 Rls. 917 $
109 12 1394 اصفهان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 147 24,938,343 Rls. 877 $
110 12 1394 اصفهان ايتاليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 40 24,362,295 Rls. 861 $
111 12 1394 اصفهان ايتاليا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 433 22,289,467 Rls. 741 $
112 12 1394 اصفهان ايتاليا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 309 20,523,448 Rls. 681 $
113 12 1394 اصفهان ايتاليا 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 686 18,532,602 Rls. 640 $
114 12 1394 اصفهان ايتاليا 40052000 محلول هاي کائوچو,ديسپرسيون هاي کائوچو,ولکانيزه نشدهبه استثناي تعرفه 40051000 250 16,522,200 Rls. 556 $
115 12 1394 اصفهان ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 57 12,645,450 Rls. 447 $
116 12 1394 اصفهان ايتاليا 85086000 ساير جارومكنده 120 10,606,080 Rls. 351 $
117 12 1394 اصفهان ايتاليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 4 9,456,578 Rls. 326 $
118 12 1394 اصفهان ايتاليا 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 25 9,264,968 Rls. 318 $
119 12 1394 اصفهان ايتاليا 70195200 پارچه هاي تاروپود باف ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز30,cmساده باف, بوزن كمترا ز250گرم درمترمربع,بااندازه نخ يك لاي كمتراز136تكس 21 8,828,000 Rls. 306 $
120 12 1394 اصفهان ايتاليا 34029040 مواد تعاون نساجي 125 8,531,973 Rls. 285 $
121 12 1394 اصفهان ايتاليا 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 180 8,361,847 Rls. 288 $
122 12 1394 اصفهان ايتاليا 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 10 6,815,200 Rls. 226 $
123 12 1394 اصفهان ايتاليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 12 3,550,044 Rls. 125 $
124 12 1394 اصفهان ايتاليا 34054000 خمير، پودر و ساير فرآوردهکها براي تميزكاري 27 1,036,413 Rls. 34 $
125 12 1394 اصفهان ايتاليا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 10 1,012,231 Rls. 35 $
مجموع کل
602,691,138 ريال
مجموع کل
20,424 دلار