آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 927 1,024,785,938 Rls. 35,546 $
202 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 12092500 دانه بذر گياه تلخه (Loliom multiflorum lam) براي كشت 2,000 993,110,821 Rls. 35,146 $
203 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 1,500 969,793,440 Rls. 32,100 $
204 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 267 964,052,186 Rls. 32,454 $
205 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 71061000 پودرنقره. 55 961,326,679 Rls. 33,206 $
206 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 595 961,293,061 Rls. 32,580 $
207 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 81 948,873,600 Rls. 31,437 $
208 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 80 946,794,212 Rls. 31,607 $
209 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 1,334 940,220,147 Rls. 32,284 $
210 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85044050 کنترل دور موتورInverter 271 930,502,751 Rls. 31,033 $
211 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90184921 ---دستگاه برقي جرم گيري دندان (اولتراسونيك وپيزوالكتريك) 390 926,724,963 Rls. 30,846 $
212 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 560 922,470,874 Rls. 30,806 $
213 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,846 904,070,054 Rls. 30,024 $
214 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181960 دستگاه آندسکوپي 42 903,752,617 Rls. 31,589 $
215 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 16 891,336,682 Rls. 31,490 $
216 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 183 883,043,811 Rls. 30,250 $
217 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 320 876,627,136 Rls. 29,717 $
218 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 293 870,836,546 Rls. 29,187 $
219 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 611 852,627,563 Rls. 28,566 $
220 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 519 844,139,549 Rls. 28,559 $
221 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 1,435 842,980,732 Rls. 29,109 $
222 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 586 831,563,146 Rls. 28,107 $
223 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 339 826,434,859 Rls. 27,824 $
224 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 200 790,091,747 Rls. 26,838 $
225 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 400 790,052,060 Rls. 26,179 $
226 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 3,765 782,826,253 Rls. 26,157 $
227 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 512 782,073,039 Rls. 26,174 $
228 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 4,739 758,214,181 Rls. 25,891 $
229 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 58 755,959,916 Rls. 25,399 $
230 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 712 755,333,958 Rls. 25,550 $
231 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 986 747,618,735 Rls. 25,115 $
232 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 501 744,167,351 Rls. 24,922 $
233 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 2,212 742,453,041 Rls. 25,220 $
234 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 88 730,124,222 Rls. 24,189 $
235 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 644 728,453,153 Rls. 24,124 $
236 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 100 712,180,802 Rls. 23,948 $
237 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,010 710,133,802 Rls. 23,552 $
238 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 471 707,421,947 Rls. 23,639 $
239 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 478 675,306,178 Rls. 23,302 $
240 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 163 673,852,576 Rls. 22,344 $
241 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 219 672,314,039 Rls. 22,400 $
242 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 178 658,720,000 Rls. 21,864 $
243 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 467 657,739,967 Rls. 21,949 $
244 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,194 657,277,849 Rls. 22,261 $
245 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 234 641,690,994 Rls. 21,454 $
246 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 135 634,117,808 Rls. 21,177 $
247 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 204 634,027,820 Rls. 21,046 $
248 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 457 632,480,699 Rls. 21,127 $
249 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 562 632,299,256 Rls. 22,101 $
250 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 170 623,809,480 Rls. 20,691 $
251 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 85 623,252,223 Rls. 22,057 $
252 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90039000 ا جزا ءوقطعات دوره و قاب برا ي عينک, برا ي محافظ چشم يا همانند 756 602,271,082 Rls. 20,169 $
253 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 267 600,743,419 Rls. 20,112 $
254 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 57 599,870,455 Rls. 21,269 $
255 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 490 578,497,948 Rls. 19,362 $
256 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 20 574,577,500 Rls. 19,086 $
257 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 97 571,423,630 Rls. 18,968 $
258 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,294 571,155,923 Rls. 19,099 $
259 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 228 568,965,030 Rls. 19,528 $
260 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 590 565,679,400 Rls. 18,783 $
261 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 180 563,116,560 Rls. 18,639 $
262 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 203 558,173,298 Rls. 18,996 $
263 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 739 557,649,385 Rls. 18,694 $
264 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90111000 ميکروسکوپ ا سترئوسکوپي 196 548,391,089 Rls. 19,168 $
265 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 55 547,800,948 Rls. 19,078 $
266 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 280 541,567,682 Rls. 18,068 $
267 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 8 540,979,562 Rls. 19,113 $
268 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 31 539,932,252 Rls. 18,025 $
269 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90261010 فلومتر 411 537,836,844 Rls. 18,347 $
270 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 135 535,298,860 Rls. 18,232 $
271 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 100 533,824,000 Rls. 17,820 $
272 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,607 528,718,959 Rls. 17,951 $
273 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 131 523,342,319 Rls. 17,986 $
274 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 680 521,803,489 Rls. 18,310 $
275 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 237 517,525,223 Rls. 17,178 $
276 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 603 514,006,507 Rls. 17,425 $
277 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 32 510,522,929 Rls. 17,018 $
278 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30064050 كامپوزيت 40 506,948,271 Rls. 16,960 $
279 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,285 504,660,600 Rls. 17,530 $
280 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 985 499,458,628 Rls. 16,704 $
281 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 45 490,468,791 Rls. 16,588 $
282 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 663 489,184,785 Rls. 17,378 $
283 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 220 483,598,419 Rls. 16,134 $
284 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,364 481,184,622 Rls. 16,506 $
285 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 350 478,583,708 Rls. 16,281 $
286 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 755 477,004,851 Rls. 16,181 $
287 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 512 473,833,963 Rls. 16,293 $
288 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 46 471,467,300 Rls. 16,657 $
289 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 670 471,438,726 Rls. 16,542 $
290 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 95 471,065,589 Rls. 16,272 $
291 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 628 470,047,897 Rls. 15,752 $
292 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 138 469,901,002 Rls. 15,603 $
293 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 232 469,550,585 Rls. 15,585 $
294 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 2,928 460,899,082 Rls. 15,914 $
295 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 55 457,336,509 Rls. 15,235 $
296 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 2,000 451,454,200 Rls. 16,075 $
297 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 335 451,253,980 Rls. 15,370 $
298 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 347 448,860,213 Rls. 14,893 $
299 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 543 447,418,369 Rls. 15,592 $
300 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 508 443,407,313 Rls. 14,702 $
مجموع کل
65,894,056,155 ريال
مجموع کل
2,231,304 دلار