آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 3 8,926,189 Rls. 308 $
202 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85043210 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از يك وحداكثر 16كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 6 4,730,597 Rls. 158 $
203 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1 3,346,926 Rls. 112 $
204 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 0 2,527,106 Rls. 84 $
205 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 8 2,358,720 Rls. 78 $
206 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 5 741,312 Rls. 25 $
207 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 5 336,960 Rls. 11 $
مجموع کل
22,967,810 ريال
مجموع کل
776 دلار