آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان بلژيك 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 278,687 24,581,534,863 Rls. 838,217 $
2 12 1394 سيرجان بلژيك 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 94,426 3,756,928,905 Rls. 126,446 $
مجموع کل
28,338,463,768 ريال
مجموع کل
964,664 دلار