آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 5,574,068 2,762,479,563,732 Rls. 94,638,952 $
2 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 7,000,000 1,207,131,323,943 Rls. 40,544,851 $
3 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 195,590 90,249,645,118 Rls. 3,007,671 $
4 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,014,750 85,473,718,302 Rls. 2,865,693 $
5 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 115,357 69,509,619,540 Rls. 2,367,494 $
6 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 1,706,320 59,185,117,381 Rls. 1,984,606 $
7 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,593,776 56,862,029,927 Rls. 1,964,146 $
8 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 699,214 50,666,947,399 Rls. 1,700,191 $
9 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84193200 خشک کننده هابرا ي چوب, خميرکاغذ,کاغذيامقوا 70,050 39,405,000,000 Rls. 1,392,157 $
10 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 103,462 36,161,086,000 Rls. 1,277,551 $
11 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 70080010 شيشه هاي عايق چندجدا ره که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده تيره روشن يادا را يلايه (پوشش )جاذب ياا نعکاسي 1,362,329 35,163,263,742 Rls. 1,171,325 $
12 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,500 28,871,456,100 Rls. 956,547 $
13 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 259,299 27,260,347,800 Rls. 903,169 $
14 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 221,750 25,904,218,624 Rls. 876,273 $
15 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 1,527,300 25,423,991,288 Rls. 861,870 $
16 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 180,552 24,557,898,196 Rls. 819,092 $
17 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84481110 دا بي ژا کارد 18,469 24,527,040,865 Rls. 860,201 $
18 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 1,393,914 23,918,604,543 Rls. 822,862 $
19 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 478,000 23,722,829,307 Rls. 791,363 $
20 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 396,000 17,593,430,400 Rls. 584,334 $
21 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 18,210 16,341,349,224 Rls. 545,037 $
22 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 520,123 15,204,121,525 Rls. 511,063 $
23 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 323,850 12,026,256,444 Rls. 418,203 $
24 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 92,000 11,965,683,429 Rls. 403,436 $
25 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 252,600 11,928,878,151 Rls. 403,275 $
26 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 8,010 11,235,213,259 Rls. 375,057 $
27 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 309,200 9,982,979,478 Rls. 336,613 $
28 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 86,915 9,690,109,426 Rls. 333,243 $
29 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 33,898 9,535,318,340 Rls. 327,390 $
30 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 160,720 9,397,857,255 Rls. 318,056 $
31 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 379,170 9,183,903,415 Rls. 306,168 $
32 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 11072000 مالت بو دا ده 495,000 8,612,964,575 Rls. 289,910 $
33 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 99,000 8,308,403,951 Rls. 284,194 $
34 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 110,118 7,865,079,551 Rls. 262,122 $
35 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 104,400 7,839,517,872 Rls. 266,371 $
36 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 280,596 7,723,227,516 Rls. 257,065 $
37 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 134,400 7,660,778,254 Rls. 257,785 $
38 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 490,000 7,639,091,473 Rls. 266,498 $
39 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 43,220 7,011,028,980 Rls. 233,464 $
40 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 62,889 6,911,664,731 Rls. 229,005 $
41 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 56,240 6,897,778,150 Rls. 243,695 $
42 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 56,745 5,925,747,048 Rls. 210,226 $
43 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 99,000 5,837,082,396 Rls. 205,321 $
44 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34021310 الكل چرب اتوكسيله 80,000 5,623,881,142 Rls. 190,733 $
45 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 21069020 ا مولسيفاير 51,200 5,587,604,075 Rls. 188,075 $
46 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 275,225 5,501,440,383 Rls. 182,820 $
47 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 53,764 5,321,655,317 Rls. 176,307 $
48 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 54,000 5,133,462,840 Rls. 181,362 $
49 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 18,080 4,861,270,635 Rls. 163,914 $
50 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 21,630 4,317,775,000 Rls. 153,313 $
51 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 44,150 4,266,682,250 Rls. 145,996 $
52 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 250,000 4,205,682,000 Rls. 139,335 $
53 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 100,058 4,118,425,360 Rls. 136,467 $
54 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 128,625 3,727,534,163 Rls. 126,442 $
55 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 88,000 3,691,355,082 Rls. 122,557 $
56 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 18,000 3,295,628,000 Rls. 110,016 $
57 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 47,650 3,142,994,000 Rls. 105,258 $
58 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 47,000 2,987,507,200 Rls. 99,200 $
59 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,000 2,869,822,301 Rls. 95,801 $
60 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 26,100 2,801,935,455 Rls. 94,134 $
61 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 31,200 2,727,514,087 Rls. 94,798 $
62 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 65,000 2,640,627,140 Rls. 87,908 $
63 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 35,200 2,498,020,340 Rls. 83,404 $
64 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30,119 2,460,963,980 Rls. 81,727 $
65 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 18,400 2,209,304,900 Rls. 73,700 $
66 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 43,578 2,117,062,915 Rls. 72,281 $
67 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,960 1,973,646,000 Rls. 65,578 $
68 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 130,936 1,946,785,030 Rls. 64,478 $
69 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,580 1,935,457,375 Rls. 68,222 $
70 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,509 1,851,303,787 Rls. 66,213 $
71 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 32,000 1,809,873,600 Rls. 60,881 $
72 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 114,949 1,807,650,840 Rls. 61,166 $
73 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 36,000 1,800,338,400 Rls. 60,111 $
74 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,536 1,692,406,172 Rls. 57,624 $
75 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 59,084 1,660,554,947 Rls. 58,411 $
76 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 28391100 متاسيليکات هاي سديم 100,000 1,650,416,960 Rls. 56,358 $
77 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 24,657 1,635,367,001 Rls. 56,489 $
78 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 80,000 1,626,400,000 Rls. 55,190 $
79 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29141100 استن 64,000 1,614,417,574 Rls. 53,891 $
80 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 62,430 1,484,609,705 Rls. 49,185 $
81 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 1,427,653,600 Rls. 48,292 $
82 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 18,930 1,332,859,034 Rls. 44,318 $
83 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 25,800 1,292,953,304 Rls. 45,192 $
84 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 26,400 1,281,387,200 Rls. 43,088 $
85 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 1,236,906,000 Rls. 41,592 $
86 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38123030 پايدا رکننده هايUV 2,480 1,223,699,400 Rls. 40,858 $
87 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 14,557 1,191,408,613 Rls. 40,101 $
88 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,183 1,165,878,691 Rls. 38,921 $
89 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 12,071 1,163,856,273 Rls. 39,976 $
90 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 11,736 1,156,378,260 Rls. 38,412 $
91 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 5,200 1,136,559,028 Rls. 39,979 $
92 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,000 1,033,175,000 Rls. 34,566 $
93 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 24,000 1,026,706,000 Rls. 34,524 $
94 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 26,298 1,022,281,352 Rls. 35,238 $
95 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 36,000 986,941,826 Rls. 34,868 $
96 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,478 951,166,851 Rls. 31,753 $
97 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 38123010 آنتي ا کسيدا نها 5,760 924,731,640 Rls. 30,875 $
98 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 14,835 919,269,877 Rls. 30,970 $
99 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 28092020 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص 55درصد وبالاتر 21,760 771,533,233 Rls. 26,098 $
100 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 56039200 پارچه هاي نبافته عيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي بوزن هرمترمربع بيش ا ز25گرم وحدا کثر70گرم 6,610 748,694,839 Rls. 24,869 $
مجموع کل
5,061,382,582,626 ريال
مجموع کل
172,157,379 دلار