آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 122,700,469 1,515,940,544,675 Rls. 50,538,425 $
2 12 1394 بندر امام خميني تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,072,616 23,169,029,005 Rls. 795,449 $
3 12 1394 بندر امام خميني تايلند 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,507 881,018,124 Rls. 30,432 $
4 12 1394 بندر امام خميني تايلند 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 2,068 237,413,160 Rls. 8,201 $
5 12 1394 بندر امام خميني تايلند 85086000 ساير جارومكنده 330 69,827,400 Rls. 2,412 $
مجموع کل
1,540,297,832,364 ريال
مجموع کل
51,374,919 دلار