آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 313,095 20,258,516,667 Rls. 687,741 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 103,775 13,143,381,208 Rls. 448,947 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 170,277 12,037,940,169 Rls. 402,373 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 110,500 11,644,561,474 Rls. 393,148 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,336 10,245,245,433 Rls. 358,738 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 37,469 9,369,118,602 Rls. 312,740 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 88,500 7,820,961,600 Rls. 261,096 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 18,452 6,023,352,660 Rls. 205,341 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 4,973,189,352 Rls. 170,111 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 52,320 4,588,162,331 Rls. 154,733 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 64,000 4,415,699,800 Rls. 152,664 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 122,124 4,223,638,920 Rls. 145,490 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 27,140 4,204,494,334 Rls. 139,300 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 24,210 4,099,476,892 Rls. 142,865 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,655 3,772,785,172 Rls. 129,050 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 10,466 3,768,739,878 Rls. 132,309 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 92,545 3,686,391,258 Rls. 123,085 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 93,153 3,656,177,382 Rls. 121,099 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 4,980 3,324,989,320 Rls. 116,958 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 32,770 3,144,923,222 Rls. 106,215 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 11,200 3,005,339,704 Rls. 100,654 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 19,938 2,864,272,515 Rls. 100,740 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 24,000 2,587,377,893 Rls. 86,779 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,500 2,272,235,654 Rls. 76,481 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 63,211 2,195,716,120 Rls. 73,298 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 593 2,160,809,134 Rls. 73,912 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 9,422 2,067,346,669 Rls. 72,309 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 26,562 2,038,742,758 Rls. 71,713 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,750 1,957,376,938 Rls. 69,153 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 5,344 1,843,406,476 Rls. 63,014 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 4,911 1,829,481,806 Rls. 62,107 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 13,891 1,823,447,540 Rls. 60,869 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 4,700 1,726,524,800 Rls. 57,200 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 23,056 1,659,240,014 Rls. 57,072 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 812 1,596,721,100 Rls. 53,300 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,648 1,583,241,789 Rls. 54,357 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,100 1,580,728,842 Rls. 56,154 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,240 1,565,619,840 Rls. 52,175 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 5,035 1,527,259,800 Rls. 50,600 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,999 1,513,927,822 Rls. 50,896 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 15,000 1,474,343,089 Rls. 50,056 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 76069220 ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48 و 5042H19 و 5042H48 و 5052H28 و 5052H48 با ضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0 ميليمتر 10,728 1,383,677,446 Rls. 46,941 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 4,500 1,344,836,180 Rls. 47,512 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,368 1,307,550,000 Rls. 46,122 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,900 1,299,667,750 Rls. 45,995 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,101 1,295,118,444 Rls. 42,897 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,734 1,064,613,626 Rls. 35,806 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,085 980,818,153 Rls. 33,057 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 4,665 883,000,000 Rls. 29,477 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 818 842,932,715 Rls. 29,650 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 20,000 817,274,000 Rls. 27,343 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 6,394 797,151,605 Rls. 26,794 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,733 776,888,748 Rls. 27,327 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 745,284,507 Rls. 26,330 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 8,200 707,632,000 Rls. 23,500 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 12,535 705,000,000 Rls. 23,534 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,250 692,970,280 Rls. 23,132 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 1,800 671,140,800 Rls. 22,300 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000 666,194,400 Rls. 22,051 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 13,230 646,916,742 Rls. 21,879 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,000 639,880,000 Rls. 21,250 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 7,871 593,453,723 Rls. 19,678 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 1,828 562,350,750 Rls. 18,747 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,000 451,176,050 Rls. 14,950 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 600 398,677,950 Rls. 13,307 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,788 396,452,580 Rls. 13,945 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 1,304 362,900,000 Rls. 12,765 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 2,559 343,516,732 Rls. 11,620 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 2,500 303,000,000 Rls. 10,764 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,300 290,524,792 Rls. 9,799 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 16,524 228,586,300 Rls. 7,655 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,000 224,833,550 Rls. 7,450 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,618 200,852,640 Rls. 6,648 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 277 193,200,000 Rls. 6,633 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,490 176,449,644 Rls. 5,859 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 842 170,599,414 Rls. 5,926 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 1,381 166,762,374 Rls. 5,546 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 101 158,241,527 Rls. 5,353 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 23099010 خوراك اماده ابزيان 3,364 135,058,847 Rls. 4,507 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 597 131,727,384 Rls. 4,374 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 129,735,531 Rls. 4,372 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 3,000 123,962,267 Rls. 4,434 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,164 100,305,221 Rls. 3,495 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 4,033 90,633,038 Rls. 3,025 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 490 83,543,911 Rls. 2,826 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 545 80,919,000 Rls. 2,700 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 818 80,169,902 Rls. 2,720 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 456 75,153,570 Rls. 2,542 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 25 66,233,700 Rls. 2,210 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 250 55,143,273 Rls. 1,865 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 118 33,454,405 Rls. 1,132 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 25061010 شن وماسه (به غيرا زطبيعي)دا را ي 95 درصدوزني يا بيشتر سيليس و6%درصد ياکمتر ا کسيدآهن 400 25,333,560 Rls. 840 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 18 20,773,837 Rls. 750 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 744 19,456,838 Rls. 668 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 106 17,184,934 Rls. 590 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 444 15,728,582 Rls. 540 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 92 15,687,323 Rls. 531 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 94 13,398,422 Rls. 460 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 30 13,141,440 Rls. 435 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 82057000 گيره, قيدوهمانند. 24 7,281,752 Rls. 250 $
مجموع کل
204,099,058,132 ريال
مجموع کل
6,941,646 دلار