آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 294 6,553,577 Rls. 225 $
102 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 15 6,067,913 Rls. 203 $
103 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 94 5,825,402 Rls. 200 $
104 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 94 4,660,322 Rls. 160 $
105 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 273 2,123,020 Rls. 71 $
مجموع کل
25,230,234 ريال
مجموع کل
858 دلار