آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 700,000 26,944,373,610 Rls. 910,281 $
2 12 1394 كرمانشاه ترکيه 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 36,344 15,635,301,360 Rls. 521,577 $
3 12 1394 كرمانشاه ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 87,996 6,738,444,575 Rls. 225,298 $
4 12 1394 كرمانشاه ترکيه 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,470 5,983,450,278 Rls. 202,362 $
5 12 1394 كرمانشاه ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 31,920 3,830,631,621 Rls. 135,456 $
6 12 1394 كرمانشاه ترکيه 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 29,730 3,674,730,940 Rls. 123,742 $
7 12 1394 كرمانشاه ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 3,900 501,484,390 Rls. 16,609 $
8 12 1394 كرمانشاه ترکيه 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 5,000 420,303,750 Rls. 13,956 $
9 12 1394 كرمانشاه ترکيه 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 690 137,047,428 Rls. 4,646 $
مجموع کل
63,865,767,952 ريال
مجموع کل
2,153,927 دلار