آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد دانمارك 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 17,580 14,970,436,300 Rls. 507,490 $
مجموع کل
14,970,436,300 ريال
مجموع کل
507,490 دلار