آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 462,980 65,696,503,005 Rls. 2,290,779 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 232,800 35,851,109,120 Rls. 1,193,940 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 765 1,266,629,625 Rls. 41,964 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 4,000 857,593,560 Rls. 28,865 $
مجموع کل
103,671,835,310 ريال
مجموع کل
3,555,548 دلار