آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 684,783 107,870,739,815 Rls. 3,580,004 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 570,903 89,743,507,367 Rls. 2,998,502 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود سري لانكا 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 1,199 357,500,719 Rls. 11,926 $
مجموع کل
197,971,747,901 ريال
مجموع کل
6,590,431 دلار