آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2,544 89,854,253,165 Rls. 3,123,188 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 1,782 80,204,158,914 Rls. 2,678,285 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214020 سمعک 767 34,503,691,737 Rls. 1,156,792 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 5,542 32,470,079,349 Rls. 1,084,498 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,855 31,358,143,952 Rls. 1,105,328 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 794 25,499,743,364 Rls. 853,782 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 6,549 22,390,466,921 Rls. 754,778 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 627 13,525,144,920 Rls. 448,090 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,158 7,142,342,544 Rls. 250,795 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 2,022 4,899,736,223 Rls. 167,004 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,891 3,739,476,471 Rls. 124,422 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 916 3,332,133,030 Rls. 111,534 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,787 2,280,616,134 Rls. 78,895 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 468 2,022,419,068 Rls. 68,776 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 450 1,733,233,273 Rls. 59,176 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 455 1,601,442,867 Rls. 54,594 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 50 1,481,806,838 Rls. 49,625 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 910 1,321,338,300 Rls. 46,970 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,050 1,309,255,825 Rls. 44,395 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 119 1,271,948,169 Rls. 42,789 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 17 1,270,290,194 Rls. 44,108 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 845 1,212,417,238 Rls. 42,481 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 39 1,016,947,260 Rls. 33,944 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 80 989,131,965 Rls. 33,126 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 300 972,394,728 Rls. 32,288 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,265 918,687,136 Rls. 30,940 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 627 870,793,724 Rls. 30,098 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90183260 ست اپي دورال (شامل سوزن - فيلتر - کاتتر) 100 814,968,000 Rls. 27,000 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90261010 فلومتر 68 729,741,712 Rls. 24,357 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90181939 ----اجزاء وقطعات دستگاه ضربان قلب جنين 3 704,945,592 Rls. 23,355 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 35 643,523,401 Rls. 22,581 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 942 631,823,840 Rls. 21,160 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 174 566,961,922 Rls. 19,543 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 234 476,050,484 Rls. 15,757 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,027 404,118,962 Rls. 13,736 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 280 398,799,999 Rls. 13,488 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85141010 کوره دندا نسازي 108 374,503,113 Rls. 12,668 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 42 361,018,000 Rls. 12,050 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 308 348,151,502 Rls. 12,300 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 317 322,709,748 Rls. 11,237 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 46 321,133,892 Rls. 10,926 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 160 298,419,444 Rls. 9,909 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 130 257,751,413 Rls. 8,604 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 900 246,734,532 Rls. 8,174 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 423 197,236,255 Rls. 6,570 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 319 192,084,812 Rls. 6,757 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 420 190,215,900 Rls. 6,300 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 245 171,112,500 Rls. 5,700 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 324 161,671,637 Rls. 5,482 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 130 140,100,000 Rls. 4,738 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 32 139,181,033 Rls. 4,646 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 350 125,633,760 Rls. 4,170 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 300 110,477,718 Rls. 3,688 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 25 108,583,679 Rls. 3,836 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 240 98,507,652 Rls. 3,465 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 140 95,476,993 Rls. 3,229 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 87 94,205,150 Rls. 3,145 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 195 88,279,425 Rls. 2,925 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 200 86,509,515 Rls. 2,888 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 87 76,222,100 Rls. 2,535 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 3 74,879,028 Rls. 2,499 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 100 72,827,410 Rls. 2,463 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85177020 آنتن مخابراتي 350 69,506,304 Rls. 2,586 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 150 68,962,104 Rls. 2,410 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 83 66,923,415 Rls. 2,223 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 127 61,577,200 Rls. 2,056 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 500 61,455,000 Rls. 2,042 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 12 59,304,600 Rls. 1,965 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 130 57,852,431 Rls. 1,957 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 120 55,975,900 Rls. 1,859 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 50 53,958,600 Rls. 1,800 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 27 49,214,300 Rls. 1,641 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 70 48,116,174 Rls. 1,682 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 45 47,781,272 Rls. 1,583 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 13 46,378,640 Rls. 1,540 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 69 45,194,522 Rls. 1,554 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 125 44,071,919 Rls. 1,471 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85181000 ميکروفون و پايه آن 33 34,328,831 Rls. 1,166 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 21 26,426,207 Rls. 884 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 56 25,174,800 Rls. 840 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 60 24,862,347 Rls. 850 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 50 24,088,694 Rls. 811 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85044020 شارژر باطري 8 23,112,499 Rls. 785 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 50 21,900,000 Rls. 741 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 73 21,363,834 Rls. 708 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 38 16,860,782 Rls. 559 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 15 15,644,600 Rls. 519 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 18 12,700,325 Rls. 427 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 9 10,120,470 Rls. 338 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 8 9,055,200 Rls. 300 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 10 7,575,280 Rls. 251 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 9 6,189,937 Rls. 209 $
مجموع کل
380,432,329,620 ريال
مجموع کل
12,930,337 دلار