آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,553 10,295,953,643 Rls. 370,305 $
2 12 1394 اصفهان سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,500 4,748,955,274 Rls. 158,859 $
3 12 1394 اصفهان سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,000 910,899,554 Rls. 30,475 $
4 12 1394 اصفهان سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,650 822,248,408 Rls. 29,573 $
5 12 1394 اصفهان سوئيس 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 3,265 591,924,013 Rls. 19,751 $
6 12 1394 اصفهان سوئيس 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 60 283,101,990 Rls. 9,451 $
7 12 1394 اصفهان سوئيس 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 84 196,764,000 Rls. 6,515 $
8 12 1394 اصفهان سوئيس 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 18 4,527,450 Rls. 150 $
مجموع کل
17,854,374,332 ريال
مجموع کل
625,078 دلار