آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 18,173 2,748,647,672 Rls. 91,072 $
102 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90212100 دندا نهاي مصنوعي 205 2,700,061,507 Rls. 90,137 $
103 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 27,364 2,684,462,078 Rls. 89,711 $
104 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 13021300 شيره وعصاره را زک 5,000 2,628,996,589 Rls. 90,812 $
105 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,292 2,610,492,324 Rls. 87,424 $
106 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 31,500 2,600,000,000 Rls. 87,513 $
107 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 8,393 2,589,394,376 Rls. 88,572 $
108 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 732 2,544,283,872 Rls. 84,292 $
109 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,619 2,463,929,789 Rls. 81,671 $
110 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 11,558 2,409,476,201 Rls. 80,434 $
111 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,172 2,325,224,947 Rls. 77,621 $
112 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 4,658 2,284,629,095 Rls. 75,924 $
113 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 18,000 2,176,442,120 Rls. 73,256 $
114 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 6,960 2,097,171,669 Rls. 73,224 $
115 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32099040 پوششهاي تفلوني براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 3,900 2,072,766,080 Rls. 70,069 $
116 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 6,531 2,032,228,908 Rls. 68,554 $
117 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,321 2,029,843,219 Rls. 67,702 $
118 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90183917 سه راهي انژيوكت 2,400 1,999,610,560 Rls. 67,639 $
119 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,041 1,949,209,306 Rls. 67,345 $
120 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 1,500 1,874,107,145 Rls. 64,105 $
121 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90321000 ترموستات 864 1,860,167,683 Rls. 66,078 $
122 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 48,000 1,850,560,525 Rls. 61,456 $
123 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 2,000 1,730,730,198 Rls. 58,611 $
124 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,190 1,728,243,000 Rls. 57,265 $
125 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 5,400 1,727,293,170 Rls. 57,661 $
126 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 570 1,660,980,554 Rls. 55,074 $
127 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 374 1,656,613,648 Rls. 58,471 $
128 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,240 1,599,134,292 Rls. 56,808 $
129 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,872 1,548,249,955 Rls. 54,699 $
130 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 5,396 1,517,414,847 Rls. 50,825 $
131 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 571 1,516,400,450 Rls. 50,621 $
132 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 102 1,496,785,373 Rls. 51,557 $
133 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38123020 آنتي ا زونانتها 2,025 1,459,764,654 Rls. 48,362 $
134 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 4,000 1,390,858,400 Rls. 46,533 $
135 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 762 1,387,715,262 Rls. 46,075 $
136 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33061000 مواد پاكکكننده دندان 7,280 1,381,266,545 Rls. 48,218 $
137 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 1,600 1,373,131,756 Rls. 46,448 $
138 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 27101950 روغن صنعتي 1,664 1,349,757,533 Rls. 44,755 $
139 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 16,900 1,345,607,112 Rls. 44,919 $
140 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 1,786 1,333,869,783 Rls. 44,534 $
141 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 2,305 1,327,894,164 Rls. 46,993 $
142 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,142 1,327,269,700 Rls. 47,737 $
143 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 485 1,321,564,474 Rls. 44,991 $
144 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 6,000 1,319,773,076 Rls. 44,643 $
145 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 150 1,315,116,000 Rls. 43,606 $
146 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 870 1,291,696,483 Rls. 45,635 $
147 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 14,526 1,282,683,008 Rls. 44,723 $
148 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 20,000 1,272,615,544 Rls. 43,959 $
149 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 9,000 1,240,782,015 Rls. 41,788 $
150 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 1,030 1,240,526,810 Rls. 42,433 $
151 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39046900 پليمرهاي فلوئور(به ا ستثناي پلي تترا فلوئور وا تيلن ) به ا شکال ا بتدا ئي 3,000 1,239,707,630 Rls. 41,390 $
152 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 7,220 1,184,566,851 Rls. 41,032 $
153 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 6,000 1,181,803,620 Rls. 39,538 $
154 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 800 1,158,211,888 Rls. 39,388 $
155 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,600 1,150,859,740 Rls. 38,407 $
156 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 3,000 1,126,866,300 Rls. 39,541 $
157 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 17,406 1,126,548,324 Rls. 37,367 $
158 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 13,996 1,113,060,042 Rls. 36,973 $
159 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 1,463 1,095,917,340 Rls. 36,338 $
160 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,562 1,058,856,626 Rls. 35,276 $
161 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 465 1,056,790,270 Rls. 35,304 $
162 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 465 1,011,869,770 Rls. 34,372 $
163 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 80 1,010,609,005 Rls. 35,054 $
164 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 3,618 1,005,520,604 Rls. 35,305 $
165 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 4,000 930,546,000 Rls. 30,903 $
166 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 1,603 925,223,268 Rls. 31,366 $
167 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 430 923,226,568 Rls. 30,815 $
168 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,030 907,255,602 Rls. 31,230 $
169 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 285 904,376,788 Rls. 30,191 $
170 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 305 889,827,849 Rls. 29,566 $
171 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 19,044 885,026,734 Rls. 30,273 $
172 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,760 868,027,594 Rls. 30,090 $
173 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 200 845,744,266 Rls. 29,749 $
174 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 938 845,213,777 Rls. 29,543 $
175 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,150 837,054,780 Rls. 28,309 $
176 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 410 834,688,830 Rls. 29,360 $
177 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 1,059 827,564,973 Rls. 27,993 $
178 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,750 791,637,267 Rls. 26,738 $
179 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,441 766,247,040 Rls. 25,386 $
180 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84821000 بلبرينگ. 1,260 755,496,082 Rls. 25,365 $
181 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 10,000 742,400,727 Rls. 24,596 $
182 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,591 738,705,000 Rls. 25,517 $
183 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 371 690,943,537 Rls. 23,065 $
184 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 515 687,537,963 Rls. 22,830 $
185 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 3,785 674,305,320 Rls. 22,340 $
186 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 48120000 بلوكکها، لوحهکهاکو صفحهکهاي صافي (Filter)، از خمير كاغذ. 1,210 673,052,324 Rls. 23,525 $
187 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,850 667,678,097 Rls. 22,123 $
188 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,550 658,540,000 Rls. 21,870 $
189 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 1,804 651,035,393 Rls. 21,733 $
190 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85141010 کوره دندا نسازي 150 647,311,950 Rls. 21,609 $
191 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29061100 مانتول (Menthol) 100 635,846,810 Rls. 21,505 $
192 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 5,923 628,788,970 Rls. 21,085 $
193 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 500 620,923,601 Rls. 21,239 $
194 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 28332940 سولفات جيوه 336 606,513,647 Rls. 20,247 $
195 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 409 584,744,976 Rls. 19,583 $
196 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 790 582,936,620 Rls. 19,398 $
197 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85369020 با سداکت 5,797 579,133,531 Rls. 19,493 $
198 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 3,150 570,138,442 Rls. 18,889 $
199 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 46,200 568,845,518 Rls. 19,819 $
200 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 500 565,563,880 Rls. 18,880 $
مجموع کل
132,708,735,204 ريال
مجموع کل
4,494,061 دلار