آمار کل " واردات از" کشور (عربستان سعودي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 417,469 60,749,406,267 Rls. 2,019,676 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 1,551,624 25,586,437,589 Rls. 859,877 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 46,401 6,770,154,942 Rls. 238,547 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 2,135 4,693,340,130 Rls. 159,855 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 7,188 3,517,140,134 Rls. 117,166 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 4,595 1,746,196,918 Rls. 59,067 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 87032339 ---ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي 1,500 1,169,400,001 Rls. 40,000 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,630 1,072,902,309 Rls. 35,895 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 6,798 572,996,381 Rls. 19,170 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عربستان سعودي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,584 377,211,725 Rls. 13,002 $
مجموع کل
106,255,186,396 ريال
مجموع کل
3,562,255 دلار