آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 5,552 4,899,724,359 Rls. 165,803 $
102 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 56,000 4,851,865,112 Rls. 169,536 $
103 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 196 4,835,045,432 Rls. 161,924 $
104 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 3,175 4,665,686,607 Rls. 156,503 $
105 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,391 4,644,723,285 Rls. 154,595 $
106 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,200 4,631,835,210 Rls. 154,582 $
107 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 5,778 4,533,640,306 Rls. 151,524 $
108 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,887 4,533,560,632 Rls. 150,373 $
109 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 3,000 4,515,932,428 Rls. 155,329 $
110 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 74,372 4,489,016,158 Rls. 150,585 $
111 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 24,800 4,426,383,335 Rls. 149,027 $
112 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 83,257 4,325,216,805 Rls. 146,864 $
113 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 4,350 4,319,663,284 Rls. 144,652 $
114 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 39,319 4,294,478,363 Rls. 144,870 $
115 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 17,000 4,099,411,500 Rls. 136,139 $
116 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 36,000 4,087,117,299 Rls. 138,596 $
117 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 8,750 4,063,073,550 Rls. 142,920 $
118 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,534 4,043,765,354 Rls. 136,025 $
119 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 7,081 4,032,629,601 Rls. 134,618 $
120 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 108,900 3,977,868,992 Rls. 138,488 $
121 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 51,811 3,959,825,135 Rls. 133,427 $
122 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90321000 ترموستات 5,048 3,938,091,593 Rls. 134,554 $
123 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,508 3,930,739,168 Rls. 135,428 $
124 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 8,270 3,842,562,344 Rls. 128,235 $
125 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 27101920 گريس 26,932 3,841,134,109 Rls. 129,827 $
126 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29304000 متيونين 20,000 3,807,133,882 Rls. 127,105 $
127 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 49,135 3,628,180,008 Rls. 122,380 $
128 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 10,100 3,613,533,388 Rls. 122,311 $
129 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 26,613 3,541,595,963 Rls. 119,798 $
130 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,689 3,526,135,484 Rls. 123,184 $
131 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,440 3,508,022,648 Rls. 132,809 $
132 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 1,568 3,501,734,812 Rls. 116,276 $
133 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 14,328 3,458,837,655 Rls. 115,093 $
134 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 7,180 3,455,722,051 Rls. 117,788 $
135 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 10,920 3,396,894,905 Rls. 116,193 $
136 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 10,141 3,382,116,716 Rls. 112,050 $
137 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 910 3,344,983,000 Rls. 113,128 $
138 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 16,208 3,289,109,537 Rls. 109,797 $
139 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 18,030 3,277,084,883 Rls. 110,407 $
140 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 14,454 3,273,550,000 Rls. 117,080 $
141 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 120 3,263,529,000 Rls. 108,959 $
142 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 17,170 3,211,673,998 Rls. 109,846 $
143 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 3,172 3,174,244,288 Rls. 105,905 $
144 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 731 3,165,000,520 Rls. 105,320 $
145 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 6,220 3,145,856,830 Rls. 104,639 $
146 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 6,665 3,122,805,665 Rls. 104,082 $
147 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,421 3,110,725,013 Rls. 107,492 $
148 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 3,000 3,092,558,945 Rls. 104,332 $
149 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 28,300 3,081,992,113 Rls. 103,853 $
150 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 15,879 3,034,273,908 Rls. 100,946 $
151 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 8,632 3,029,463,192 Rls. 107,029 $
152 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 21,109 3,010,351,344 Rls. 100,251 $
153 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 9,600 2,984,242,980 Rls. 99,618 $
154 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 39,860 2,972,799,050 Rls. 101,256 $
155 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 91,450 2,948,967,032 Rls. 100,442 $
156 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 10,283 2,929,601,080 Rls. 99,176 $
157 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 13,800 2,914,494,737 Rls. 101,092 $
158 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 26,390 2,853,078,000 Rls. 94,467 $
159 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,500 2,830,000,000 Rls. 99,753 $
160 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 8,965 2,828,545,000 Rls. 93,682 $
161 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,117 2,807,019,132 Rls. 106,270 $
162 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 19,000 2,764,538,600 Rls. 91,830 $
163 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,500 2,753,176,596 Rls. 94,739 $
164 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 23099010 خوراك اماده ابزيان 44,000 2,732,374,470 Rls. 90,497 $
165 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,234 2,714,616,842 Rls. 93,102 $
166 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 13,550 2,703,329,973 Rls. 94,364 $
167 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 27,422 2,701,219,433 Rls. 90,046 $
168 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 9,988 2,663,893,276 Rls. 89,626 $
169 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 5,630 2,659,608,898 Rls. 90,404 $
170 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38249030 موا دآبکاري 27,200 2,645,775,011 Rls. 91,542 $
171 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 30,000 2,625,518,056 Rls. 91,684 $
172 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 1,879 2,613,557,363 Rls. 86,815 $
173 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,500 2,600,889,632 Rls. 86,812 $
174 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 10,292 2,574,366,319 Rls. 89,573 $
175 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 12,141 2,570,813,493 Rls. 86,348 $
176 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 9,482 2,569,486,276 Rls. 85,339 $
177 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84824000 رولربيرينگ سوزني. 2,824 2,566,649,875 Rls. 86,690 $
178 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 66,000 2,530,758,863 Rls. 87,418 $
179 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 63,760 2,529,567,185 Rls. 85,577 $
180 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 45,850 2,449,493,434 Rls. 83,516 $
181 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33051000 شامپوها 11,699 2,447,131,286 Rls. 82,465 $
182 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 19,170 2,341,187,332 Rls. 82,446 $
183 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 5,327 2,318,651,536 Rls. 78,743 $
184 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 20,545 2,229,630,660 Rls. 75,548 $
185 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 72124010 ---نوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر 4,715 2,222,292,000 Rls. 76,015 $
186 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 26,610 2,178,199,733 Rls. 74,044 $
187 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 11,068 2,143,121,327 Rls. 72,270 $
188 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 10,067 2,127,538,671 Rls. 71,392 $
189 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 6,580 2,119,466,547 Rls. 72,655 $
190 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 46,250 2,083,259,907 Rls. 72,891 $
191 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 9,357 2,075,938,346 Rls. 69,300 $
192 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 5,400 2,071,643,568 Rls. 68,691 $
193 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 10,600 2,065,216,602 Rls. 70,207 $
194 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 21,435 2,060,670,885 Rls. 69,553 $
195 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 204,620 2,054,543,994 Rls. 68,576 $
196 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 4,287 2,036,580,000 Rls. 68,878 $
197 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 88,000 1,935,679,081 Rls. 65,465 $
198 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 600 1,910,846,483 Rls. 63,791 $
199 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 6,782 1,879,454,314 Rls. 63,059 $
200 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 1,530 1,821,734,320 Rls. 62,028 $
مجموع کل
315,391,266,904 ريال
مجموع کل
10,702,170 دلار