آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزادچابهار لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 549,421 51,831,349,517 Rls. 1,772,921 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار لهستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 898 154,452,962 Rls. 5,157 $
مجموع کل
51,985,802,479 ريال
مجموع کل
1,778,078 دلار