آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني مالزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,483,847 20,990,196,166 Rls. 695,477 $
2 12 1394 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 999,769 20,765,652,699 Rls. 694,736 $
3 12 1394 بندر امام خميني مالزي 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 338,025 2,829,569,513 Rls. 93,753 $
مجموع کل
44,585,418,378 ريال
مجموع کل
1,483,966 دلار