آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 شهيدرجايي مالزي 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 33,600 3,228,863,068 Rls. 108,117 $
102 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 64,800 3,049,140,298 Rls. 103,248 $
103 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 5,418 3,023,050,000 Rls. 106,558 $
104 12 1394 شهيدرجايي مالزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 106,201 2,999,914,353 Rls. 100,131 $
105 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 6,315 2,993,221,580 Rls. 102,738 $
106 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29232010 لستينکها 76,000 2,986,674,276 Rls. 103,635 $
107 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 61,817 2,845,800,241 Rls. 95,703 $
108 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,900 2,819,963,585 Rls. 99,399 $
109 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 20,000 2,720,020,000 Rls. 90,118 $
110 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 72,600 2,717,120,906 Rls. 91,351 $
111 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 43,250 2,710,888,546 Rls. 91,535 $
112 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 14,105 2,707,170,862 Rls. 92,719 $
113 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 17,040 2,655,542,779 Rls. 88,127 $
114 12 1394 شهيدرجايي مالزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 190,000 2,648,049,311 Rls. 91,216 $
115 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 28,477 2,611,625,436 Rls. 88,145 $
116 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29141100 استن 64,000 2,555,131,798 Rls. 86,217 $
117 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 39,782 2,545,034,896 Rls. 87,564 $
118 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 8,224 2,518,743,500 Rls. 83,455 $
119 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 34,220 2,431,854,148 Rls. 81,124 $
120 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 46,075 2,391,000,276 Rls. 80,641 $
121 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 33,785 2,205,996,740 Rls. 73,185 $
122 12 1394 شهيدرجايي مالزي 21069010 ا ستابيلايزر 5,000 2,065,959,000 Rls. 68,446 $
123 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 18,375 2,043,000,000 Rls. 70,141 $
124 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 6,800 1,924,750,240 Rls. 64,244 $
125 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 9,221 1,891,158,159 Rls. 63,140 $
126 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 7,527 1,889,224,921 Rls. 63,965 $
127 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 29,580 1,789,852,651 Rls. 62,041 $
128 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 100,000 1,750,356,000 Rls. 58,038 $
129 12 1394 شهيدرجايي مالزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,800 1,717,048,078 Rls. 57,737 $
130 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 20,400 1,606,817,500 Rls. 53,650 $
131 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 538 1,594,219,520 Rls. 53,917 $
132 12 1394 شهيدرجايي مالزي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 34,960 1,585,201,325 Rls. 53,970 $
133 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 625 1,580,211,450 Rls. 52,490 $
134 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 8,900 1,531,024,096 Rls. 52,774 $
135 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 15,420 1,451,548,960 Rls. 48,205 $
136 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 19,751 1,419,689,924 Rls. 47,463 $
137 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 15,000 1,388,600,244 Rls. 47,169 $
138 12 1394 شهيدرجايي مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 36,239 1,384,485,977 Rls. 46,137 $
139 12 1394 شهيدرجايي مالزي 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 491 1,364,727,168 Rls. 45,564 $
140 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85044020 شارژر باطري 1,105 1,352,197,872 Rls. 46,564 $
141 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 102,340 1,341,679,680 Rls. 44,580 $
142 12 1394 شهيدرجايي مالزي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,225 1,315,053,187 Rls. 44,784 $
143 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 1,396 1,293,919,040 Rls. 44,929 $
144 12 1394 شهيدرجايي مالزي 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 76,755 1,279,357,722 Rls. 42,706 $
145 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 20,000 1,252,202,600 Rls. 41,800 $
146 12 1394 شهيدرجايي مالزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 24,972 1,238,543,202 Rls. 41,437 $
147 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15119040 استئارين بدون بو تصفيه شده بيکرنگ RBD 37,240 1,208,843,417 Rls. 42,708 $
148 12 1394 شهيدرجايي مالزي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 44,500 1,164,568,857 Rls. 40,929 $
149 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 4,512 1,164,452,391 Rls. 38,702 $
150 12 1394 شهيدرجايي مالزي 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 6,113 1,158,162,465 Rls. 38,662 $
151 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 14,560 1,140,000,000 Rls. 38,555 $
152 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 14,086 1,131,100,380 Rls. 37,451 $
153 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39121200 ا ستات هاي سلولزنرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 21,600 1,121,504,786 Rls. 38,018 $
154 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 13,186 1,113,018,667 Rls. 37,138 $
155 12 1394 شهيدرجايي مالزي 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 18,000 1,081,431,900 Rls. 36,180 $
156 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38011000 گرافيت مصنوعي 620 1,072,404,585 Rls. 35,798 $
157 12 1394 شهيدرجايي مالزي 70172010 لوله ا زمايش, لام ولامل ولوله غير مدرج ازشيشه با ضريب انبساط خطي 000005/ 0 دماي صفرو300 درجه بركلوين 280 1,023,459,254 Rls. 34,165 $
158 12 1394 شهيدرجايي مالزي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 16,500 1,009,350,243 Rls. 35,417 $
159 12 1394 شهيدرجايي مالزي 80430000 آناناس ; تازه يا خشک کرده 38,206 979,936,722 Rls. 32,466 $
160 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 20,000 967,981,026 Rls. 33,366 $
161 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 16,750 941,352,550 Rls. 32,518 $
162 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 13,596 940,315,073 Rls. 31,390 $
163 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 14,960 916,900,474 Rls. 30,390 $
164 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 100,000 905,587,595 Rls. 30,231 $
165 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 40,000 901,817,055 Rls. 30,105 $
166 12 1394 شهيدرجايي مالزي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 17,755 874,192,308 Rls. 30,885 $
167 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 8,008 845,077,750 Rls. 29,696 $
168 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 16,000 795,409,025 Rls. 27,019 $
169 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 12,500 743,102,032 Rls. 24,665 $
170 12 1394 شهيدرجايي مالزي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,462 738,280,306 Rls. 26,083 $
171 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 26 723,795,975 Rls. 24,664 $
172 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,350 682,196,299 Rls. 23,996 $
173 12 1394 شهيدرجايي مالزي 15162020 روغنCBE ، CBR 21,760 667,165,760 Rls. 23,571 $
174 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 14,856 658,824,696 Rls. 22,282 $
175 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7,918 644,396,800 Rls. 21,400 $
176 12 1394 شهيدرجايي مالزي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 8,000 640,259,051 Rls. 21,213 $
177 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 16,000 615,099,063 Rls. 20,375 $
178 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 3,168 594,565,700 Rls. 19,700 $
179 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 4,187 590,109,235 Rls. 19,699 $
180 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29126000 پارا فرمالدئيد 9,000 582,473,160 Rls. 19,333 $
181 12 1394 شهيدرجايي مالزي 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 3,040 559,989,441 Rls. 18,942 $
182 12 1394 شهيدرجايي مالزي 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 1,007 551,773,595 Rls. 19,527 $
183 12 1394 شهيدرجايي مالزي 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 20,010 547,365,032 Rls. 18,260 $
184 12 1394 شهيدرجايي مالزي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,128 540,225,140 Rls. 18,846 $
185 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 463 524,218,365 Rls. 17,413 $
186 12 1394 شهيدرجايي مالزي 49081000 عکس برگردا ن شفاف 875 498,068,527 Rls. 16,624 $
187 12 1394 شهيدرجايي مالزي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 8,039 489,286,480 Rls. 16,200 $
188 12 1394 شهيدرجايي مالزي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 7,450 470,483,160 Rls. 15,588 $
189 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 15,030 461,754,000 Rls. 15,300 $
190 12 1394 شهيدرجايي مالزي 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 9,000 454,380,351 Rls. 15,983 $
191 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 3,057 452,715,125 Rls. 15,994 $
192 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 900 449,535,001 Rls. 15,009 $
193 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 15,136 427,117,158 Rls. 14,182 $
194 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 5,000 422,284,246 Rls. 14,344 $
195 12 1394 شهيدرجايي مالزي 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 4,476 410,051,133 Rls. 13,581 $
196 12 1394 شهيدرجايي مالزي 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 15,781 402,025,097 Rls. 13,421 $
197 12 1394 شهيدرجايي مالزي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 998 366,436,820 Rls. 12,447 $
198 12 1394 شهيدرجايي مالزي 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 310 359,269,367 Rls. 12,020 $
199 12 1394 شهيدرجايي مالزي 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 5,000 338,794,001 Rls. 11,225 $
200 12 1394 شهيدرجايي مالزي 34039910 روانکكننده سيليكوني 4,000 327,285,220 Rls. 10,927 $
مجموع کل
135,805,826,973 ريال
مجموع کل
4,595,419 دلار